Autor: UPSC Admin

Bursă de studiu la universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru studenții de la facultatea de Filologie și Istorie (specialitatea Istorie)

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunță concurs pentru 1 bursă de studii pentru studenții anului II (Istorie). Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: Formularul de aplicare (descarcă); CV Europass; Scrisoare de motivare; Certificatul academic; Certificat lingvistic (certificatul de confirmare pentru limba română ca limbă maternă poate fi ridicat în biroul 25, bloc 2); Copiile diplomelor și certificatelor profesionale relevante (opțional). Dosarele pot fi depuse zilnic...

Catedra Filologie Engleză  anunță desfășurarea conferinței științifice internaționale cu genericul Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine

Dragi colegi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Engleză  anunţă desfăşurarea conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine. Evenimentul va avea loc în data de 26 noiembrie 2019 începând cu ora 09.30 în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, blocul I. Scopul conferinţei este de a crea un cadru academic de dezbatere...

Universitatea Pedagogică de  Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță concurs de selectare a cadrelor didactice pentru elaborarea și dezvoltarea în cadrul instituției a unor programe ULLL Universitatea Pedagogică de  Stat „Ion Creangă” din  Chișinău (UPSC), alături de 6 universități din Moldova, precum și de  instituțiile partenere din 7 țări europene,  implementează Proiectul ERASMUS + COMPASS „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA”. Despre proiect...

Masa rotundă „Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV. Analiza SWOT”

Pe data de 23.10.2019, în Sala Senatului UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat masa rotundă „Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV. Analiza SWOT”. Manifestarea a fost organizată în parteneriat de către MECC și catedra Pedagogia învățământului primar a Universității. Doamna Valentina Gaiciuc, consultant principal, MECC, a prezentat istoricul implementării evaluării criteriale prin descriptori în perioada 2015-2019 și argumentele privind necesitatea elaborării unei metodologii generalizate...

Vă invit  să participați la lecția publică cu tema: Teoria și metodologia formării competenței de explorare la preșcolari

Stimați colegi, Vă invit  să participați la lecția publică, disciplina Teorii și metodologii avansate în didactici particulare în educație timpurie (științe și tehnologii)  cu tema: Teoria și metodologia formării competenței de explorare la preșcolari, program de studiu Management și consiliere în educație preșcolară, anul I, care va avea loc pe data de 8 noiembrie 2019, blocul III, sala 29, ora 15.00    Cu respect Stela...

Masa rotundă „FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE”

Masa rotundă „FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE”. Manifestare științifică națională cu participare internațională Pe data de 01.11.2019, în Clasa Viitorului a UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat masa rotundă „Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar. Actualitate și perspective” – manifestare științifică națională cu participare internațională, organizată de catedra Pedagogia învățământului primar. Manifestarea a întrunit 60 de participanți, printre...

Seminar pentru cadrele didactice din republică

La 30 octombrie 2019, în incinta Universității Pedagogice de Stat Ion Creangã, a avut loc seminarul metodic republican pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și cel superior cu genericul ”Probleme actuale și aspecte metodologice ale implementării Curriculumului – 2019, disciplina Limba și literatura rusă în procesul educațional ”, la care au participat peste 130 de profesori din toată republica. Seminarul a fost organizat de catedra...

Fiecare copil trebuie respectat și protejat

La data de 28.10.2019,  Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans, în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Biblioteca Universitară au organizat și desfășurat trainingul ”Strategii de prevenire a abuzului față de copii în instituțiile de învățământ. La training au participat studenți, masteranzi, cadre didactice din țară și din Romania.