Autor: UPSC Admin

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, MELNIC Natalia Conducător ştiinţific, COJOCARU Vasile, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 16 Tema tezei Managementul timpului în eficientizarea activităţii instituției de învățământ Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Data 22 martie, 2019 Ora 14.00 Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului. Teza de doctor poate fi consultată...

Masa rotundă „Valorificarea patrimoniului prin dialogul intercultural”

Vineri, 15 martie 2019, Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural în colaborare cu membrii proiectului științific instituțional „Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional” au organizat masa rotundă „Valorificarea patrimoniului prin dialogul intercultural”. În cadrul acesteia a fost lansată public Culegerea de studii „Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare”. Coord. V. Ursu, An. Lisnic. La eveniment au fost prezenți cadre didactice, cercetători științifici, studenți, masteranzi, doctoranzi....

Teza de Doctor

În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

Conferința științifică anuală a doctoranzilor și postdoctoranzilor va avea loc pe data de 16 mai 2019, ora 14.00, Sala Senatului. Titlurile comunicărilor pentru conferință vor fi expediate pe adresa doctorat_upsc@yahoo.com până pe 30 aprilie 2019. Articolele vor fi prezentate până la 13 mai 2019 în variantă electronică și pe suport de hârtie la Biroul Studii Doctorale și Postdoctorale (doctorat_upsc@yahoo.com). Articolele vor fi însoțite obligatoriu de...

Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional

INVITAȚIE UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” FACULTATEA ISTORIE ȘI GEOGRAFIE CATEDRA GEOGRAFIE ȘI PATRIMONIU CULTURAL Proiectul științific instituțional „Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional” VĂ INVITĂ LA MASA ROTUNDĂ VALORIFICAREA PATRIMONIULUI PRIN DIALOGUL INTERCULTURAL În cadrul evenimentului va avea loc lansarea publică a Culegerii de studii PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE ȘI VALORIFICARE Coord. V. URSU, An. LISNIC Manifestarea la avea loc vineri, 15...

Bursa

Felicitări Facultății Științe ale Educației și Informatică

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări Facultății Științe ale Educației și Informatică, Catedrei Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, coordonatorului de program, prof. Petru Gozun pentru succese deosebite în procesul de autorizare de funcționare provizorie a programului de studii superioare de master Managementul și didactica artei dansului, conform ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr.1902 din 26.12.18. Mulțumim tuturor care au contribuit la autorizarea de funcționare...

Bursa

Felicitări Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială pentru succese în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedrei Psihologie, șefei catedrei Psihologie, conf., dr. Elena Losîi pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă. În baza rezultatelor evaluării externe a calității, efectuate de ANACEC, programul de studiu 0313.1 Psihologie, a fost acreditat pe o perioadă de 5 ani. Mulțumim tuturor membrilor catedrei pentru entuziasm, perseverență, cutezare și vă urăm succese în continuare!

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: CHITOROGA Lucia Conducător științific: NEGURĂ Ion, doctor în psihologie, conferențiar universitar Consultant ştiinţific: OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 511.02 – 19, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologică Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 29 martie 2019 Ora: 13.00 Local:...