Autor: UPSC Admin

Anunt

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023)

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019. Pentru mai multe detalii...

Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2019-2020

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului și al Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 1128 și nr. 1140  din 09 septembrie 2019 Ordin cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic...

Designerii facultății de Arte Plastice si Design promovează datinile strămoșilor

În data de 15 septembrie 2019 Facultatea de Arte Plastice și Design a participat la Festivalul Românilor de Pretutindeni, în incinta Complexului Etno-Cultural ”Vatra”. Această întâlnire de suflet a fost organizată pentru promovarea valorilor, comunității și a lega relații cu omologii de peste Prut. Reprezentanții facultății au fost invitați cu un ansamblu de lucrări  Fashion în stil ”Etno” de către Elena Ețcu, președinte al Asociației...

Romania info fashion festival “spirit of beauty”

În perioada 10-12 septembrie 2019, Facultatea Arte Plastice și Design din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a participat la evenimentul Romania Info Fashion Festival – Spirit of Beauty, organizat la Bușteni – Predeal. La concursul de modeling au fost invitați 10 studenți din diverse instituții de învățământ din România și Republica Moldova. Facultatea de Arte Plastice și Design a fost reprezentată de studentele...

Inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale catedrei PÎP

Inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale catedrei PÎP. Training „ Implementarea politicilor educaționale la nivelul învățământului primar în anul de stidii 2019-2020” Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în Clasa ViITorului, a avut loc inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale Catedrei Pedagogia Învățământului primar: Management și consiliere în învățământul primar; Didactica învățământului primar. Cu un cuvânt de salut, masteranzilor și s-au...

Inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale Catedrei Pedagogia Învățământului primar

Sâmbătă, 14 septembrie, ora 9:30, în Clasa ViITorului (bloc 1, etaj 1) va avea loc inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale Catedrei Pedagogia Învățământului primar. După partea festivă vor fi desfășurate activități de training (în limbile de instruire: română, rusă) cu genericul „Implementarea politicilor educaționale la nivelul învățământului primar în anul de studii 2019-2020”: 1. Metodologia evaluării criteriale prin descriptori în învățământul...

Vă invităm să participați la Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL

Stimați colegi și doctoranzi, Vă invităm să participați la Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL Conferința realizată în colaborare dintre UPSC și Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați. Conferința va avea loc pe 26 – 27 septembrie la UPSC. Înscrierea pentru participare se va face până pe data de 20 septembrie, adresa de e-mail limbasicomunicare@mail.ru. De asemenea, puteți solicita consultații de la coordonatorii de ateliere. Pentru...