Autor: UPSC

Înscriete acum la cursul de instruirea la Catedra Militară a UPS ,,Ion Creangă”

Cursul de instruire la catedră este o forma a serviciului militar. Sunt admiși studenţii şi absolvenţii tuturor instituțiilor de învăţămînt superior, elevii și absolvenţii colegiilor Înscrierea la studii pentru perioada FEBRUARIE-MAI 2020 Actele necesare: certificatul de student (copia diplomei) sau certificatul de elev al colegiului; copia buletinului de identitate; copia adeverinţei de recrutare. Avantajele pentru absolvenți: posibilitatea angajării în Structurile de Forță (Armata Națională; MAI/Trupele...

ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR ANULUI II, FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE

ORARUL SUSȚINERII PREALABILE A TEZELOR DE MASTER Nr. d/o Programul de studii Data Ora 1. Istorie și teorie literară 20.12.2019 1100 2. Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (ro.) 20.12.2019 1200 3. Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (ru.) 13.12.2019 1400 4. Didactica limbii române ca limbă nonmaternă/străină 20.12.2019 1200 5. Didactica limbii ruse ca limbă nonmaternă/străină 13.12.2019 1400 6. Didactica disciplinelor istorice 13.12.2019 1400  

Săptămâna limbii și culturii ruse la Facultatea de Filologie și Istorie

În perioada 5-10 decembrie 2019, Moldova a găzduit Săptămână limbii și culturii ruse, în cadrul căreia Universitatea de Stat din Penza a desfășurat o serie de evenimente educaționale la Chișinău, destinate popularizării limbii, literaturii și culturii ruse. Astfel, pe 5 decembrie în incinta UPS ”Ion Creangă”, dna conf., dr. Olga Ivanovna Semyankova de la Universitatea de Stat din Penza a realizat o valoroasă prelegere cu...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema „Dezvoltarea inteligenței sociale în adolescența timpurie”, realizată de Platon Inga. Conducător științific –  Racu Igor, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 20 decembrie 2019, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1. Vicepreședintele S.Ș.P.                          Ion Negură, dr. în psihologie, conf. universitar Secretarul S.Ş.P.                                    ...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie, realizată de Mulico Iulia. Conducător științific –  Racu Jana, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc miercuri, 18 decembrie 2019, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion...

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Tehnologia formării competenţelor de traducere la studenţi, realizată de Oxana Golubovschi. Conducător ştiinţific – Babîră Eugenia, dr. în filologie, conferenţiar universitar. Şedinţa SŞP va avea loc marţi, 10 decembrie 2019, ora 14.30, bloc 1, aula 302, str. Ion Creangă 1.  Preşedinte S.Ş.P.       Dumitru Patraşcu,...

Erasmus+ Programe information seminar: 2020 Call for proposals & Workshop Sessions

Oficiul Național Erasmus+ a organizat pe data de 27 noiembrie 2019, o sesiune de informare pentru staff-ul universitar privind noutățile Apelului de Proiecte Erasmus+, ediția 2020, lansat de către Comisia Europeană la 5 noiembrie a.c. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și se va desfășura la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ,,Clasa Viitorului” (Blocul I, str....

SEMINARUL ȘTIINȚIFICO-METODOLOGIC AL CATEDREI PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR „STRATEGII EFICIENTE PENTRU PRELEGEREA UNIVERSITARĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE MASTER

Pe data de 26.11.2019, catedra Pedagogia învățământului primar a organizat seminarul științifico-metodologic cu tema „Strategii eficiente pentru prelegerea universitară în cadrul programelor de master”. Seminarul s-a realizat la finele sesiunii de prelegeri publice la programele de master ale catedrei, care a fost desfășurată în toamna anului curent: 09.2019. Dna dr. conf. univ. Liliana Saranciuc-Gordea. Prelegere – dezbatere „Managementul gestionării problemelor de comportament la elevii din...