Arhivă zilnică: februarie 17, 2020

Atelier de lucru: Abordări moderne ale implementării TIC în procesul de instruire

Abordări moderne ale implementării TIC în procesul de instruire Centrul  Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” în colaborare cu  Catedra de Informatică și Matematică a Universității  Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Vă invită să participați la atelierul de lucru „Abordări moderne ale implementării TIC în procesul...

Culorile unui genocid în viziunea studenților Facultății Arte Plastice și Design

Studenții Facultății Arte Plastice și Design (Programele de studii: Grafică, Pictură, Arte decorative, Design interior) a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, îndrumați de cadrele didactice, au participat la Expoziția-Concurs de artă vizuală cu genericul: ,,Culorile unui Genocid”, ediția V, organizată de Colegiul de Arte Plastice ”Alexandru Plămădeală” din Chișinău....

Facultatea Arte Plastice și Design a realizat o serie de Master class-uri la școala de arte plastice ”A. Sciusev”

Studentele Facultății Arte Plastice și Design Novohatico Elena, Chipercean Violeta, Bondarenco Maia, Toma Elena și Erhan Maria, coordonate de cadrele didactice Mokan-Vozian Ludmila, dr., conf. și Arbuz-Spatari Olimpiada, dr., conf. în data de 14 februarie 2020 au organizat și realizat un master-class cu elevii Școlii de Arte Plastice ”A.Sciusev” din...

Teza de Doctor

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” în perioada 8-9 octombrie 2020

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă. La eveniment sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate. Lucrările Conferinței se vor...