Arhivă zilnică: februarie 12, 2020

Susținerea tezelor de master la Facultatea de Filologie și Istorie

În ultimele zile ale lunii ianuarie, tradițional, masteranzii programelor de studii: Didactica limbii române/ruse ca limbă nonmaternă/străină și Educație Lingvistică și Comunicare Interculturală din grupele cu predare în limbile română și rusă, au susținut tezele de master într-o atmosferă frumoasă și interactivă. Masterandele au demonstrat cunoștințe temeinice și vaste în...

Relansarea Şedințelor Clubului de Dezbateri Educaționale PAIDEIA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă relansarea şedinţelor Clubului de Dezbateri Educaţionale PAIDEIA, începând cu data de 21 februarie 2020. Urmează a fi puse în discuţie subiecte de maximă actualitate şi necesitate profesională pentru cadrele didactice şi manageriale. Tematica și orarul şedinţelor pot fi găsite la adresa http://prodidactica.md/relansarea-sedintelor-clubului-de-dezbateri-educationale-paideia-4/