Arhivă zilnică: ianuarie 31, 2020

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţănt) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Formarea competenţei de proiectare studenţilor specialităţii Design vestimentar prin tehnologii informaţionale realizată de Danila Natalia. Conducător ştiinţific – Vatavu Alexandru, dr., conf. universitar;...