Arhivă lunară: ianuarie 2020

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţănt) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Formarea competenţei de proiectare studenţilor specialităţii Design vestimentar prin tehnologii informaţionale realizată de Danila Natalia. Conducător ştiinţific – Vatavu Alexandru, dr., conf. universitar; consultant ştiinţific – Simac Ana, dr., conf. universitar. Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 12...

Finale nationale moldave du concours « Ma Thèse en 180 Secondes » – édition 2020

L’Antenne de Chisinau de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Europe centrale et orientale (ECO), en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche et l’Agence Nationale d’Assurance de la Qualité dans l’Éducation et dans la Recherche (ANACEC), organise la 2ème édition de la finale nationale moldave du concours “Ma Thèse en 180 secondes (MT180)”. Elle se déroulera le...

Susținerea tezelor de master la Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „I. Creangă”

Pe 15, 16 și 17 ianuarie 2020 la Facultatea Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă” a avut loc susținerea tezelor de master la următoarele specialități: Design grafic Pictură de șevalet Management în arte Pedagogia artelor plastice Prelucrarea artistică a materialelor Modelarea artistică a costumului Proiectarea artistică a interiorului Toți studenți au prezentat lucrări originale, atât teoretice, cât și practice. Studenții din cadrul specialități Design Grafic au prezentat...

Susținerea tezelor de Master, program de studii Management și Consiliere în Educație Preșcolară

În data de 23.01.2020, a 12-a promoție de masteranzi ai Programului de studiu Management și consiliere în educație preșcolară (90 credite) și-au susținut tezele de master. Cercetări actuale, rezultate relevante, teze calitative au prezentat masteranzii. Dragi masteranzi, FELCITĂRI!!! Să Vă fie de bun augur diploma de MASTER ÎN ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI!!!!

Premiul I la festivalul internațional ”РIЗДВЯНИ ВIНШУВАННЯ”, UCRAINA

În perioada lunii ianuarie studenții Programului de studiu Dans popular și clasic, participanți ai Ansamblului ”Ciuleandra”, coordonați de coregraful Bencheci Ion, lector la catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans au participat la Festivalul Internațional ”РIЗДВЯНИ ВIНШУВАННЯ”, care s-a desfășurat în or. Drogobici, Ucraina. Studenții noștri au revenit acasă cu Premiul I. FELICITĂRI! La mai mult și la mai mare!!!

Seminar metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării

La 22 ianuarie 2020 în cadrul Centrului de Formare continuă UPSC (Țap Elena, dr., conferențiar universitar), în parteneriat cu Biblioteca științifică UPSC (Scherlet Ecaterina), responsabilul Programului de formare continuă Pedagogia preșcolară (Carabet Natalia, dr., conferențiar universitar) a fost organizat seminarul metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării. Acest seminar a fost organizat pentru formabilii Programului de (re)calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, care sunt la debutul  procesului de elaborare...

Înscriete acum la cursul de instruirea la Catedra Militară a UPS ,,Ion Creangă”

Cursul de instruire la catedră este o forma a serviciului militar. Sunt admiși studenţii şi absolvenţii tuturor instituțiilor de învăţămînt superior, elevii și absolvenţii colegiilor Înscrierea la studii pentru perioada FEBRUARIE-MAI 2020 Actele necesare: certificatul de student (copia diplomei) sau certificatul de elev al colegiului; copia buletinului de identitate; copia adeverinţei de recrutare. Avantajele pentru absolvenți: posibilitatea angajării în Structurile de Forță (Armata Națională; MAI/Trupele...

Concurs pentru suplinirea funcției de Director al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație  „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunță concurs pentru suplinirea funcției de Director. Misiunea Centrului este crearea condițiilor favorabile pentru transformarea sistemului educațional din țară, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional, cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev. Centrul face parte...