Arhivă zilnică: octombrie 4, 2019

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: SAIDOV Nurmuhammadjon Conducător științific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Științific Specializat: D 511.02 – 83, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Сравнительный анализ особенностей оптимизма личности в разные периоды зрелости / Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității Specialitatea: 511.02...