Arhivă zilnică: octombrie 2, 2019

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor habilitat în psihologie

Candidat: ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consultant științific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Știinţific Specializat: DH 511.03 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială Data: 15 octombrie 2019 Ora: 14.00 Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă...