Arhivă lunară: octombrie 2019

Fiecare copil trebuie respectat și protejat

La data de 28.10.2019,  Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans, în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Biblioteca Universitară au organizat și desfășurat trainingul ”Strategii de prevenire a abuzului față de copii în instituțiile de învățământ. La training au participat studenți, masteranzi, cadre didactice din țară și din Romania.

Conferința națională EDUCAȚIE PENTRU MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI TENDINȚE

În contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media, declarată de UNESCO, la 24 octombrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” din cadrul Universității s-a desfășurat conferința națională EDUCAȚIE PENTRU MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI TENDINȚE.  Evenimentul a fost organizat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Deutsche Welle Akademie din Germania. Cu un...

Implementarea tehnologiilor informaționale în educație – obiectivul principal al Memorandumului de Înțelegere dintre MECC și Partenerii de dezvoltare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernul Suediei și Marii Britanii (UK aid), Fundația Orange Moldova, Fundația Liechtenstein Development Service,  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău au semnat Memorandumul de Înțelegere privind implementarea eficientă a tehnologiilor informaționale în sistemul educațional din...

Teza de Doctor

Vă invităm să participați la presusținerea publică a tezei de doctorat

          La data de 6 noiembrie 2019, ora 14.40,  în sala 37, bloc 2, str. Ion Creangă, 1, Doamna  KRASKOVSKAIA Valeria va susţine, în comisia de îndrumare a Școlii Doctorale de Psihologie, teza de doctorat la specialitatea :  511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, cu titlul : RELAȚIA DINTRE INSUȘIRILE DE PERSONALITATE ȘI STRESUL LA OSTAȘI IN SERVICIUL MILITAR/ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ...

Cea de-a XIX-a ediție a săptămânii limbii italiene în lume ”L’italiano sul palcoscenico”

Facultatea Limbi și Literaturi Străine a fost gazdă celei de-a XIX-a ediții a săptămânii limbii italiene în lume ”L’italiano sul palcoscenico”. Invitați de onoare au fost Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova, E. S. Valeria Biagiotti, Luigi Savoia și Raffaele Scognamiglio (directorul centrului de limbă și cultură italiană). Emoțiile și buna dispoziție au întregit atmosfera de sărbătoare.

Sincere felicitări pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă a 17 programe de formare profesională continuă directorului Centrului de Formare Continuă, Țap Elena, dr., conf. univ.,  coordonatorilor de programe: Arbuz-Spătaru Olimpiada, dr., conf. univ., programul: Educație tehnologică; Carabet Natalia, dr., conf. univ., programul: Pedagogie preșcolară; Guzun Maria, conferențiar universitar, programul: Limba și literatura franceză; Lisnic Angela, dr.,...

CEL MAI BUN STUDENT 2019 al UPS „Ion Creangă” la ediția a IX-a

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” lansează ediția a IX-a a Concursul CEL MAI BUN STUDENT 2019! La concurs sunt invitați să participe studenții crengieni ciclul I (licență), anii de studii II – III (IV) și ciclul II (masterat), anul I (absolvenții UPS „Ion Creangă ) și II de studii. Candidații la concurs vor prezenta un dosar de participare care va include: 1. Cerere de înscriere...

Teza de Doctor

BURSĂ DE PREDARE LA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI PENTRU ANUL ACADEMIC 2019-2020

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași oferă o bursă de predare Erasmus + pentru anul academic 2019-2020. Dosarele în format hârtie pot fi depuse la Secția Cercetare științifică și relații internaționale (bl. 2, birou 25), zilnic, între 11:30 și 15:00 până pe 08.11.2019. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: Copia Pașaportului (pagina cu foto) CV Europass în limba engleză Certificat ce confirmă angajarea (în calitate...