Arhivă zilnică: septembrie 23, 2019

Anunt

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023)

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019. Pentru mai multe detalii...

Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2019-2020

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului și al Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 1128 și nr. 1140  din 09 septembrie 2019 Ordin cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic...