Arhivă lunară: septembrie 2019

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, la data de 28 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier cu genericul: Cultura organizațională și managementul educațional, moderator Țap Elena, dr., conf., Decan al Facultății de Formare Continuă. În cadrul acestul...

Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

Astăzi, 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Participanții la conferință, cadre didactice universitare și școlare din Republica Moldova, România, Ucraina,...

Deschiderea Conferinței științifice internaționale INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  Vă așteaptă la deschiderea Conferinței științifice internaționale INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, Joi, 26 septembrie 2019, ora 11:00, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, str. Ion Creangă, 1 ATELIERE DE LUCRU: Atelier nr. Denumire Locul desfășurării 1. Abordarea conținuturilor învățării prin prisma inter- și...

Anunt

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023)

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019. Pentru mai multe detalii...

Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2019-2020

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului și al Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 1128 și nr. 1140  din 09 septembrie 2019 Ordin cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic...

Vizita de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia în cadrul Proiectului COMPASS

În perioada 17 – 20 septembrie echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova au realizat o vizită de studiu la Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve (UCLOUVAIN), Belgia. Vizita de studiu este o activitate din cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Proiect susținut financiar...

Designerii facultății de Arte Plastice si Design promovează datinile strămoșilor

În data de 15 septembrie 2019 Facultatea de Arte Plastice și Design a participat la Festivalul Românilor de Pretutindeni, în incinta Complexului Etno-Cultural ”Vatra”. Această întâlnire de suflet a fost organizată pentru promovarea valorilor, comunității și a lega relații cu omologii de peste Prut. Reprezentanții facultății au fost invitați cu un ansamblu de lucrări  Fashion în stil ”Etno” de către Elena Ețcu, președinte al Asociației...

Romania info fashion festival “spirit of beauty”

În perioada 10-12 septembrie 2019, Facultatea Arte Plastice și Design din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a participat la evenimentul Romania Info Fashion Festival – Spirit of Beauty, organizat la Bușteni – Predeal. La concursul de modeling au fost invitați 10 studenți din diverse instituții de învățământ din România și Republica Moldova. Facultatea de Arte Plastice și Design a fost reprezentată de studentele...