Arhivă zilnică: iunie 24, 2019

Prezentare Colecții Vestimentare ”UniverART Fashion”

La data de 17 iunie 2019, absolvenții facultății ARTE PLASTICE ȘI DESIGN din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și-au prezentat colecțiile de licență. Evenimentul a avut loc în cadrul Clasei viitorului a universității, realizat în Laboratorului de Inovații Creative, cu coordonarea decanului Ana Simac, șef de Catedră Olimpiada Arbuz‑Spataru, coordonatorilor tezelor de licență Vasile Vozian, Elena Cojocaru și Liubovi Donic. Invitații speciali: Elena Mustață – șef departament Design și Poligrafie, Universitatea Tehnică din Republica...

Bursa

Ședinţa festivă a Senatului, în cadrul căreia se va conferi titlul onorific Doctor Honoris Cauza

Joi, 27 iunie 2019, în Sala de Festivităţi va avea loc şedinţa festivă a Senatului, în cadrul căreia se va conferi titlul onorific Doctor Honoris Cauza al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” Profesorului Michael Meyer, doctor habilitat, director adjunct al Institutului de Arheologie Preistorică a Universităţii Libere din Berlin, director al Clusterului de Excelență Topoi, membru al Römisch-Germanische Kommission al Institutului German de Arheologie...