Arhivă zilnică: iunie 5, 2019

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: PONOMARI Dorina Conducător: OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.06 – 63, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbaj Specialitatea 511.06 – Psihologia specială Data: 21 iunie 2019 Ora: 13.00 Local: Sala Senatului UPS „Ion...