Arhivă zilnică: aprilie 24, 2019

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: POPOVA Valentina Conducător ştiinţific: Constantin Şchiopu, dr. habilitat în pedagogie, prof. universitar interimar Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02 – 18 Tema tezei: Metodologia predării noţiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Specialitatea: 532.02 Didactica şcolară Data: 7 mai 2019 Ora: 14.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1. Teza de doctor poate...

Spectacol coregrafic de totalizare, prezentat de absolvenții programului de studiu Dans Clasic și Popular

În data de 22 aprilie, am vizitat Germania, Romania, Găgăuzia, Israel și alte țări în câteva clipe prin …dans, în cadrul Spectacolului de totalizare, prezentat de către absolvenții Programului de studiu Dans clasic și popular. Studenții au mai prezentat dans cu subiect, montat personal, în baza competențelor acumulate pe parcursul anilor de studenții și creativității proprii. Astfel, am fost ”La pescuit”, ”La pețit”, ”La scoaterea...

Invitație la Simpozionul Științifico – Cultural ”Unicitate și Diversitate prin Folclor”, ediția II

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Facultatea Științe ale Educației și Informatică Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans Str. Ion Creangă, 1, MD-2069, Chișinău Tel: + (373 22) 35 85 60, Fax: + (373 22) 358415 în parteneriat cu   Institutul de Filologie Biblioteca Națională a Republicii Moldova Clubul Național al Coregrafilor din Republica Moldova   Vă invită să participați la Simpozionul...