Arhivă zilnică: aprilie 22, 2019

Masă rotundă ”Asigurarea calități educației timpurii prin schimb de experiență: Republica Moldova-Romania”

La data de 19 aprilie 2019, catedra Pedagogie Preșcolară, Educație fizică și Dans  a UPS ”Ion Creangă”, m. Chișinău, în parteneriat cu IET 225 ”SPICUȘOR”,  din m. Chișinău, au desfășurat o masă rotundă cu genericul ”ASIGURAREA CALITĂȚI EDUCAȚIEI TIMPURII PRIN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ: REPUBLICA MOLDOVA-ROMANIA”, la care au participat cca 20 cadre didactice din grădinițele  orașului Piatra Neamț, România. Gazda evenimentului, IET 225 ”Spicușor”,  a...

Performanțe muzical-artistice a ansamblului vocal al UPS ,,Ion Creangă”

Performanțe muzical-artistice ale UPSC În perioada 15-16 aprilie 2019 ansamblul vocal al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău (maestru de cor – Iulian Dumitraș, coordonator – dr., conf. Mariana Vacarciuc) a participat (la distanță) la Festivalul-Concurs Internațional Policultural «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДИВОГРАЙ», ediția a VI-a, desfășurat în or. Pereiaslav-Hmelnițkii, reg. Kiev, Ukraina. Felicitări acestui colectiv muzical-artistic a instituției noastre pentru ocuparea locului I-i, performanțele căruia...