Arhivă zilnică: martie 11, 2019

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: CHITOROGA Lucia Conducător științific: NEGURĂ Ion, doctor în psihologie, conferențiar universitar Consultant ştiinţific: OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 511.02 – 19, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologică Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 29 martie 2019 Ora: 13.00 Local:...

Fii student la tine acasă!

Fii student la tine acasă! Aceasta este deviza emisiunii AlmaMater.md de la Accent TV, care pe 2 martie 2019 a lansat un film prin intermediul căruia aveți ocazia să descoperiți farmecul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, care este unica instituție publică de învățământ superior cu profil pedagogic din Republica Moldova și are misiunea de a pregăti specialiști calificați, pentru instruirea generațiilor viitoare. Vă așteptăm să...

O nouă perioadă a cursurilor de formare profesională continuă la UPSC „Ion Creangă”

A început o nouă perioadă a cursurilor de formare profesională continuă la UPSC „Ion Creangă” 11.03- 30.03.2019. Reforma învăţământului în Republica Moldova subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, ce are ca şi consecinţă armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. În acest sens, cadrele didactice formatoare, din universitate,  au scopul nu doar să...