Arhivă lunară: martie 2019

Săptămâna ușilor deschise în perioada 12-13 Aprilie 2019

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău organizează săptămâna ușilor deschise în perioada 12-13 Aprilie 2019.  Pentru mai multe detalii accesați agenda evenimentului. Agenda săptămânii ușilor deschise 2019 Scrisoare instituțiilor de învățământ preuniversitare Admiterea 2019 Pliant

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie cu tema ”Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității”, realizată de Saidov Nurmuhammadjon. Conducător științific –  Racu Jana, dr. habilitat, prof. universitar Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 05 aprilie, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str....

Bursa

Programul de cultură şi limbă maghiară oferit deUniversitatea de Vară Balassi

Universitatea de Vară Balassi oferă un program de cultură și limbă maghiară în perioada 22.07.2019-16.08.2019. În această perioadă studenții vor beneficia de 80 de ore de limbă maghiară dar și de activități în aer liber. Programul este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Bursa acoperă cheltuielile pentru studii, cazare, masă de 3 ori pe zi, transport local și activități în aer liber. Depunerea actelor...

Anunt

Confirmare pentru Formare Continuă cu achitarea de la buget

Urmare a prezentării ofertei și devizului de cheltuieli pentru calculul costului per formabil necesar în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu anumite obiecții. La planificarea resurselor bugetare care au fost alocate pentru formarea continuă a cadrelor didactice a fost făcută o analiză reieșind din numărul de cadre didactice care au nevoie de stagii de formare continuă în anul...

Bursa

Şcoala de Vară JASSY se adresează tuturor studenţilor interesaţi să studieze

Dragi colege şi colegi, Ne face o deosebită bucurie să vă aducem la cunoştinţă că Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, organizează în perioada 7-21 iulie 2019 cea de-a doua ediţie a Şcolii de Vară JASSY (a Journey through hArd sciences, economicS, Social sciences and the tourism industrY). Şcoala de Vară JASSY se adresează tuturor studenţilor interesaţi să studieze şi să obţină credite în cadrul...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, MELNIC Natalia Conducător ştiinţific, COJOCARU Vasile, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 16 Tema tezei Managementul timpului în eficientizarea activităţii instituției de învățământ Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Data 22 martie, 2019 Ora 14.00 Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului. Teza de doctor poate fi consultată...

Masa rotundă “Valorificarea patrimoniului prin dialogul intercultural”

Vineri, 15 martie 2019, Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural în colaborare cu membrii proiectului științific instituțional “Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional” au organizat masa rotundă “Valorificarea patrimoniului prin dialogul intercultural”. În cadrul acesteia a fost lansată public Culegerea de studii “Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare”. Coord. V. Ursu, An. Lisnic. La eveniment au fost prezenți cadre didactice, cercetători științifici, studenți, masteranzi, doctoranzi....