Arhivă zilnică: ianuarie 25, 2019

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: TIOSA Iuliana Conducător ştiinţific: Tatiana Cartaleanu, doctor în filologie, conferențiar universitar Consultant ştiinţific: Emilia Denisova, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01 Pedagogie universitară Tema tezei: Repere metodologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi în baza strategiei „a învăţa prin a preda”...