Arhivă zilnică: octombrie 7, 2018

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent, Davidescu Elena Conducător ştiinţific, Sadovei Larisa, dr. în ped., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat D 33 533.01. – 18 Tema tezei Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali Specialitatea 533.01. Pedagogie universitară Data, 02 noiembrie, 2018 Ora 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 2...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent, Ohrimenco (Boţan) Aliona Conducător ştiinţific, Sadovei Larisa, dr. în ped., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 533.01. – 19 Tema tezei Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic Specialitatea: 533.01. Pedagogie universitară Data: 02 noiembrie, 2018 Ora: 10.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent, Puțuntean Nina Conducător ştiinţific, Pâslaru Vlad,  dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 25 Tema tezei Dezvoltarea  axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data 07 noiembrie, 2018 Ora 14.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului. Principalele publicaţii...

Teza de Doctor

Conferința Logopedică Națională cu participare Internațională „ASISTENȚA LOGOPEDICĂ: ACTIVITATE ȘI ORIZONTURI”

Pot participa profesioniști (logopezi, pedagogi, psihologi, psihopedagogi, învățători), studenți, masteranzi și părinți.   Direcții de scriere a lucrărilor științifice (articole) și ateliere  de lucru ale conferinței   Atelier I. Diagnostic și intervenție Evaluare și diagnostic Identificarea predispozițiilor către tulburări de limbaj și comunicare la copii Intervenția logopedică Atelier II. Acte normative și OSL Asistarea și consilierea părinților în probleme de logopedie Pregătirea și formarea continuă...