Arhivă lunară: august 2018

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: COVACI Mihai Conducător ştiinţific: JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 02 Tema tezei: Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi. Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 21 septembrie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala...

O reîntîlnire de suflet după trei decenii

Pe data de 25 august 2018 în incinta facultății de Istorie și Geografie a avut întîlnirea absolvenților promoției 1983-1988. La întîlnire au fost invitați profesoriii facultății; Chicuș Nicolae, Cozma Valeria, Țurcan Ion Stavila Ion. Întîlnirea a decurs în sala de conferințe a facultății. Pe parcursul intîlnirii s-au amentit cu cuvinte calde de toți profesorii facultății. S-au îmărtășit cu realizările pe care le-au obținut colegii pe...

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent CALANCEA VERONICA Conducător ştiinţific RACU Jana, dr. hab., prof. univ. Consiliului Științific Specializat, D 33.511.02 – 02 Tema tezei Particularitățile afectivității și comportamentului la persoanele adulte în perioada de criză a sănătății Specialitatea 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data 7 septembrie 2018 Ora 14.00 Local U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului. La tema tezei pretendenta a publicat: 16 lucrări științifice, dintre care 5 în culegeri la diverse conferințe naționale și internaționale;...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent POPA NATALIA Conducător ştiinţific CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ. Consiliului Științific Specializat, D 33 531.01 – 03 Tema tezei Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Data, 28 august, 2018, Ora 10.00 Local, U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului. La tema tezei pretendenta a publicat: 1 monografie, 3 articole științifice în reviste cu...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: RĂILEANU Olga Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, dr. hab. în ped., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01. – 16 Tema tezei: Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 august 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Principalele publicaţii ştiinţifice la...

Repartizarea locurilor de trai pentru anul de studii 2018/2019

  Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzi  se va efectua: la 29 august,  cu program de lucru de la 9:00 pînă la 16:00, la  30 august,  cu program de lucru de la 9:00 pînă la 12:00. Prețul unui loc de trai pentru anul de studii 2018/2019: pentru studenţi – 200 lei/lună, pentru masteranzi bugetari – 250 lei/lună, pentru masteranzi contractieri – 500 lei/lună. Detalii urmăriți pe pagina de Facebook

Bursa

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în Psihologie

Pretendent: Tarabeih Mahdi Conducător ştiinţific: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător Consiliul ştiinţific specializat: DH 33 511.02 – 05 Tema tezei: Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 14 septembrie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Publicaţiile ştiinţifice. Conţinutul tezei este reflectat în 2 monografii şi 28...