Arhivă zilnică: iulie 8, 2018

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent:  AHMET YILDIZ Conducător ştiinţific: Galina GRĂDINARI, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 17 Tema tezei:  Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (Limba engleză) Data: 18 iulie 2018 Ora: 08:30 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema...