Arhivă lunară: iunie 2018

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de Doctor Habilitat în Istorie

Vineri, 6 iulie 2018, în Consiliul Știinţific Specializat DH 33.611.02-01 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Dl Constantin UNGUREANU, doctor în istorie, conferențiar cercetător, va susține teza de doctor habilitat în istorie cu tema: Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Consultanți științifici: GONŢA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar EȘANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor...

Bursa

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: CERNEAVSCHI Viorica Conducător ştiinţific: STRATAN Valentina, conf. univ., dr. Consiliul ştiinţific specializat: D 33.534.01 – 25 Tema tezei: Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintale Specialitatea: 534.01 Pedagogie specială Data: 20 iulie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Conținutul principal al lucrării a fost reflectat în 12 articole științifice...

Festivalul de Creație Vestimentară ART EAST, Ediția III

Facultatea Arte Plastice și Design a participat la Festivalul de Creație Vestimentară ART EAST, Ediția III – dedicată Centenarului Marii Uniri, desfășurat în perioada 22-24 iunie 2018, la Iași, România. La eveniment au participat tineri designeri şi modele din cadrul Caselor de Cultură și Universităților din România și Republica Moldova. Facultatea Arte Plastice și Design a fost reprezentată de către decanul facultății Ana Simac, prodecanul...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: BOIANGIU Carmen Claudia Conducător ştiinţific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 05      Tema tezei: Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06 iulie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Publicaţiile ştiinţifice. Ideile...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: PLĂMĂDEALĂ Victoria Conducător ştiinţific: PERJAN Carolina, conferențiar universitar, doctor în psihologie Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 03 Tema tezei: Trăirea sentimentului de singurătate la tineri Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 6 iulie 2018 Ora: 11:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Conținutul principal al lucrării a fost...