Arhivă zilnică: martie 15, 2018

Inaugurarea expoziției „Cartea veche italiană din colecția BNRM”

Lecturi plăcute, dragi studenți ai Facultății Limbi şi Literaturi Străine UPSC! Inaugurarea expoziției „Cartea veche italiană din colecția BNRM” Parteneriate frumoase, cooperări fructuoase sub patronajul Ambasadei Italiei în Republica Moldova, acestea sunt intențiile acordului de colaborare semnat astăzi între Facultatea de Limbi și Literaturi Străine UPS „Ion Creangă”, Centrul de Limbă şi Cultură Italiană cu Biblioteca Națională.

Masa rotunda

Masa rotundă „Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,  invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,  sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV la masa rotundă: Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne (6 ore teoretico-practice) Formator: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ. La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!