Arhivă zilnică: februarie 9, 2018

Susținerea tezelor de master , Facultatea Arte Plastice și Design

În data de 29-30 ianuarie 2018, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” a avut loc susținerea publică a tezelor de master la programele de studii: • Pictura de șevalet; • Management în arte; • Modelarea artistică a costumului; • Pedagogia artelor plastice; • Design grafic; • Proiectarea artistică a interiorului. Comisia de evaluare a tezelor de master: președinte – doamna...

Anunt

AVIZ

Stimaţi profesori, vă invităm marţi, 20 februarie, 2018, ora 14.30, sala senatului UPS Ion Creangă, la şedinţa festivă a senatului unde i se va conferi titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Academician Mihai CIMPOI, membru de onoare al Academiei Române, reputat critic literar, filosof al culturii.   Decanatul Facultăţii de Filologie    Catedra de Istorie şi teorie literară