Realizările evenimentului „Săptămâna ușilor deschise”

Universitatea  Pedagogică  de  Stat  „Ion Creangă” din Chișinău în perioada 17-18 martie 2017 a organizat „Săptămâna ușilor deschise”, eveniment dedicat:

» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a celor mai buni elevi din învățământul preuniversitar din Republica Moldova, atragere a tinerilor cu vocație pedagogică în sistemul educațional și familiarizarea acestora cu universitatea și studenția;

» cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu scop de formare continuă prin prisma programelor de studii oferite de universitate la specialitățile dimensiunilor Științe ale educației, Științe Umanistice, Științe Sociale.

Evenimentul a cuprins diverse activități: tururi ghidate ale universității, prezentarea ofertei academice și cursuri demonstrative organizate de fiecare facultate în parte, expoziții de carte, expoziții cu realizările studenților/profesorilor, training-uri, work-shop-uri, mese rotunde organizate de catedrele de profil.

La 18 martie 2017, au fost organizate:

» Olimpiada instituțională la disciplinele școlare (Limba și literatura română, Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și universală, Geografie, Educaţie civică, Limba engleză, Limba franceză, Informatică, Matematică, Educație plastică, Educație tehnologică) la care au participat peste 300 de elevi din diverse localități ale republicii (Anenii – Noi, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Florești, Chișinău, Taraclia).

În baza Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea Olimpiadei la disciplinele  şcolare în cadrul UPS  „Ion Creangă”, aprobat la şedinţa Senatului și a rezultatelor obținute, deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în cadrul olimpiadei, au fost înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de bacalaureat.

 

De asemenea, ai putea dori...