Programul de studii masterale Leadership și instruire

Moraru Angela, masterandă, anul I
Facultatea Științe ale Educației și Informatică
Programul de studii masterale Leadership și instruire(grupa cu predare în limba română)

 

Reflecții

Studiile de master au un rol conector, ajutându-ne la aprofundarea studiilor de licență și la dezvoltarea unor capacități de cercetare științifică individuală.  A meritat înscrierea la Programul de studii masterale Leadership și instruire, deoarece am dorit să mă specializez în acest domeniu, să mă informez. Profesorii care ne predau cursurile: dna Elena Țap, coordonator al programului de formare, dna Carolina Calaraș, dna Lucia Cepraga, dl Dumitru Patrașcu, sunt dornici să ne ajute, să ne transmită și să explice orice incertitudine.

Consider că acest gen de profesionalizare pe un domeniu îngust ne oferă posibilitatea de a deveni expert sau profesionist în domeniul ales. Cursurile pe care le audiem și la care ne implicăm ne oferă oportunitatea de a ne dezvolta. Deși cursurile se desfășoară la distanță din cauza situației epidemiologice, acest lucru ne responsabilizează și mai mult pentru a respecta orarul și a participa activ în predare, discuții, situațiile-problemă.  Reperele teoretice, bibliografia propusă de profesori ne permit să cercetăm individual și să realizăm în timpul stabilit sarcinile propuse fie pe Platforma MOODLE, fie conform cerințelor înaintate.

Cadrele didactice care ne predau cursurile pot fi considerate adevărați lideri de opinie și pasionați de ceea ce fac, ne oferă un mediu optim pentru cei ce vor să se autodepășească în domeniul ales.

De asemenea, ai putea dori...