Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” Ediția a V-a

Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” Ediția a V-a
Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.
Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 10.000 MDL, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.
Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.
Data limită de prezentare a dosarelor: 30 noiembrie 2018, până la ora 17:00!
Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, 10:00 – 17:00.
Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau pe http://www.eac.md/ro/.
Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa:
Centrul de Informaţii Universitare
str. A. Puşkin 16
mun. Chişinău, MD 2012
Concurs “Burse pentru Viitorul Tău!”

De asemenea, ai putea dori...