Prilej de bucurie și mândrie

Din nou Catedra de Limbă și Comunicare are un prilej de bucurie și mândrie: colega noastră, ELENA ȚIMBALIUC, pe 16 februearie 2021 a susținut cu succes teza de doctor în Științe ale Educației, conducător științific – Nadejda Romanenco, conf. univ. dr., Catedra Pedagogie și Psihologie, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova.

Intelectul, creativitatea, competența de cercetare și munca asiduă s-au încununat într-o realizare științifică de o înaltă prestație academică și o valoare incontestabilă pentru procesul de formare a competenței interculturale a studenților din instituțiile superioare din Republica Moldova.

Sincere felicitări, dragă colegă. Fie ca această realizare să continuă o frumoasă carieră profesională, cu minunate perspective  în mediul științifico-academic din țară și de peste hotare.

De asemenea, ai putea dori...