Premiul „Cristalul Calității” programului Asistență socială din cadrul UPSC

FELICITARE

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)

a decernat premiul „Cristalul Calității

programului Asistență socială din cadrul UPSC, în semn de înaltă apreciere,

pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență.

Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

aduce  cu această ocazie sincere felicitări

Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială,

membrilor Catedrei Asistență socială,

dnei Maria Vîrlan, coordonator de program,

pentru profesionalism și performanțe în procesul educațional universitar.

Mulțumim tuturor celor implicați în asigurarea calității programului de studiu pentru entuziasm, perseverență, cutezare și vă urăm succese în continuare!

Administrația UPSC

 

De asemenea, ai putea dori...