Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional

INVITAȚIE

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

FACULTATEA ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

CATEDRA GEOGRAFIE ȘI PATRIMONIU CULTURAL
Proiectul științific instituțional
„Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional”

VĂ INVITĂ LA
MASA ROTUNDĂ

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI
PRIN DIALOGUL INTERCULTURAL

În cadrul evenimentului va avea loc lansarea publică a Culegerii de studii
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE ȘI VALORIFICARE
Coord. V. URSU, An. LISNIC

Manifestarea la avea loc
vineri, 15 martie, 2019, începutul la orele 13.00
Chișinău, str. I. CREANGĂ, 1, bloc 1, etajul 2
BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ

De asemenea, ai putea dori...