Participarea echipei UPSC la Conferința online națională cu tematica ”Jocuri educaționale pentru toți”

De Ziua Universală a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie, echipa Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a participat la Conferința online națională cu tematica ”Jocuri educaționale pentru toți”.

Anume în această zi, în anul 1989, a fost adoptată Convenția cu privire la drepturile copilului, în care sunt menționate drepturile copiilor (dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la protecție etc.), inclusiv faptul că pentru o dezvoltare deplină și armonioasă a personalității copilului, acesta trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, să posede posibilitatea de a se juca și de a se dezvolta.

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului ”Dialogica”, realizată de către Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova cu susținerea UNICEF Moldova.
La eveniment au participat reprezentanți a peste 100 de instituții de învățământ și organizații de tineret din toată Republica  care au dezbătut abordarea inovativă a  jocurilor educaționale DIALOGICA în procesul de educație non-formală în Republica Moldova.

”Dialogica” presupune un instrument, ce poate fi utilizat atât în mediul tradițional, cât și online. Acesta permite copiilor și adolescenților să inițieze un dialog pe teme actuale, contribuie la dezvoltarea gândirii logice și critice, a lucrului în echipă și a abilităților de negociere etc. ”Dialogica” conține instrucțiuni de organizare a jocurilor educaționale, atât în mediul tradițional, cât și în online: 70 de runde cu întrebări axate pe Obiectivele Dezvoltării Durabile, precum ”Educația de calitate”, ”Fără sărăcie”, ”Zero foame”, ”Impactul asupra climei” etc.

În cadrul conferinței, Ilija Talev, reprezentant de țară interimar UNICEF Moldova, a remarcat: ”Inițiativa Asociației de jocuri intelectuale din RM a apărut la momentul potrivit. În primăvara anului trecut școlile au fost închise. La momentul actual 8 instituții de învățământ și 150 de clase se află în carantină. Însă dorința de a studia, de a acumula cunoștințe, nu poate intra în carantină. Jocurile educaționale sunt disponibile pentru aproape toată lumea, datorită simplității de organizare și datorită faptului că conțin un motivator important – dorința de a  învinge”.

        Marcel Marin, Șef Direcția tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a afirmat ”Suntem convinși că acest tip de jocuri sunt importante pentru copii. Pandemia ne-a arătat că e nevoie de a găsi metode inovative de educație a elevilor, în special în mediul online. Ministerul este gata să investească în educația non-formală”.

Președintele Asociației jocurilor intelectuale Evghenii Poleacov a specificat ”Datorită proiectului toți doritorii vor putea organiza și desfășura jocuri educaționale în echipe, atât online, cât și tradițional – în offline. Suntem de părere că jocurile educaționale reprezintă nu doar o distracție, ci și o unealtă efectivă de a transmite informația copiilor, de a-i ajuta să se adapteze la realitățile vieții, de a-i îndemna să ducă un mod de viață social responsabil”.

Reprezentata Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău la conferință, dr., conf. Olga Gherlovan, în cadrul comunicării a   vorbit despre schimbările actuale din sistemul de învățământ,  transformările care au vizat metodele, abordările și tehnologiile educației (e-learning, învățare pe tot parcursul vieții etc.). O atenție specială a acordat schimbărilor calitative în tehnologia jocurilor educaționale care au devenit o parte esențială a mediului educațional: jocul ca o modalitate de a crea inovația, ca simulare, ca mod de discuție, ca mod de comportament comunicativ, ca mod de reflecție, ca sarcină pentru cercetare etc. Gamificarea ca tehnologie permite utilizarea metodelor de joc pentru creșterea  motivației de învățare și implicarea elevilor/studenților în procesul educațional.

Perfecţionarea jocului educativ este susţinută, în ultimii ani, prin mijloace informaţionale, computerizate. Calitatea acestora depinde de capacitatea lor de integrare pedagogică în structura activităţii de instruire ca strategii didactice.

De asemenea, ai putea dori...