PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL

La 21 mai la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au avut loc două evenimente ce se înscriu în perspectivele pregătirii specialiștilor în domeniul cercetării și valorificării patrimoniului cultural. Ele au fost organizate de Facultatea de Istorie și Geografie în colaborare cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova.

Prima acțiune a fost semnarea unui Acord de colaborare dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Agenția Universitară a Francofoniei și Departamentul Vendée din Franța. Deja de circa un deceniu în cadrul Facultății de Istorie și Geografie funcționează programul de Master „Patrimoniu istoric și turism cultural”, care are ca obiectiv pregătirea specialiștilor în domeniul managementului patrimoniului și turismului cultural. Acordul semnat de părți prevede vizite ale experților francezi pentru prezentarea cursurilor, atât pentru masteranzii de la programul nominalizat, cât și pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, preocupați de cunoașterea experienței franceze pentru promovarea patrimoniului în Republica Moldova. Totodată, partenerii vor organiza stagii în Franța pentru tinerii noștri.

La cea de-a doua activitate – Masa rotundă Colaborarea Franța-Moldova: un patrimoniu comun cu obiective comune” – au participat studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice de la ambele facultăți. Cei prezenți au avut prilejul să facă cunoștință cu politicile de promovare a patrimoniului în Departamentul Vendée, obiectivele patrimoniale din regiune: siturile culturale și naturale, muzee, palate, castele. În mod interactiv au fost examinate unele tehnici de identificare a necesităților publicului și metode de promovare.

De asemenea, ai putea dori...