Facultatea Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a fost creată la 1 septembrie 1948, însă pe parcursul perioadei de afirmare a evoluat atât din punct de vedere a funcționalității și structurii, cât și din punct de vedere a calității procesului intructiv-educativ.

Până în prezent, la facultate a fost asigurată instruirea a peste 1500 de absolvenți, care activează cu succes în calitate de profesori în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul universitar, funcționari publici în managementul educațional şi în cel economic, translatori, coordonatori de proiecte internaționale etc.

Întreaga structură curriculară a ofertei educaționale este orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare, de aceea în cadrul FLLS îşi fac studiile și studenți de peste hotare: din Ucraina, Turcia, Armenia etc. Acest fapt ce îi conferă facultății o deschidere majoră în desfășurarea unei activități prolifice de colaborare internațională.

Cadrele didactice și studenții sunt parteneri în proiecte sociale, de cercetare, în consolidarea diferite forme de pregătire profesională, prin care tinerilor le sunt oferite posibilități de afirmare în contextul dinamic și concurențial contemporan.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă, cu mai multe centre specializate pliate pe interesele studenților și profesorilor – DAAD (Serviciul German de schimb Academic), OeAD (Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație și Cercetare), ETRC (Centrul de resurse pentru profesori de limba engleză), CICF (Centrul de informare şi cercetare francofon), CCI (Centrul de cultură italiană).

În cadrul facultății activează trei catedre de profil: Catedra filologie engleză, Catedra filologie germană şi Catedra limbi şi literaturi romanice.

Programe de studii

  • Limba engleză /3 ani
  • Traducere și interpretare / 3 ani
  • Limba italiană și engleză /4 ani
  • Limba germană și engleză / 4 ani
  • Limba franceză și engleză/italiană / 4 ani
  • Limba engleză și franceză/germană/italiană/spaniolă / 4 ani
  • Limba și cultura engleză/franceză / 90 de credite
  • Teoria și praxiologia traducerii și interpretării ( limba engleză) / 90 de credite
  • Didactica limbii engleze/franceze/germane și strategii de comunicare / 90 de credite

Catedre

Catedra de filologie engleză oferă o amplă și variată pregătire profesională studenților, prin intermediul programelor de studii ce includ o gamă largă de specializări și discipline. Studenții se pot înscrie atât la studii de licență, cât și la cele de masterat. Programele de studii oferite de catedră au fost concepute pentru a corespunde direcțiilor majore de specializare și domeniilor de formare respective, cât și nevoilor actuale de dezvoltare profesională a beneficiarilor. Catedra dispune de cadre didactice competente, o bună parte a membrilor catedrei deținând titluri științifico-didactice în domeniile pedagogiei, filologiei, științelor educației.

Catedra de filologie germană are drept misiune nu doar pregătirea  formarea profesorilor de limba germană pentru învăţământ preuniversitar ale Republicii Moldova., ci și dexvoltarea nivelului cultural-științific al acestora.

Actualmente la Catedra de filologie germană activează 7 profesori, dintre care 2 doctori conferenţiari, 3  doctori,  lectori universitari şi 2 asistenţi universitari. La catedră activează şi 2 profesori nativi din Germania şi Austria, fapt ce conferă catedrei credibilitate și prestigiu.

Grație acordului de cooperare cu Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD) şi Serviciul de Schimburi Academice al Austriei (OeAD) studenţii şi masteranzii au posibilitatea unică de a forma compentențe de comunicare durabilă în limba germană în diferite universităţi din Germania şi Austria, prin burse cu durata de la 1 lună până la 1 an, oferite de către aceste instituţii.

Activitatea catedrei cuprinde proiecte care asigură calitatea predării limbii germane nu numai în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,  ci şi în instituţiile preuniversitare din Republica Moldova.

Catedra de filologie romanică este o structură didactico-științifică unitară, aptă să genereze și să promoveze direcții strategice pentru învățământul național, să identifice și să aplice cele mai noi forme de instruire și educație științifică atât la ciclul I, Licență, cât și la ciclul II, Masterat. Spațiul educațional corespunde necesităților de învățare multilingvă și de formare interculturală complexă în domeniul de profil, cu săli dotate în spiritul limbii și culturii studiate și cu laboratoare performante pentru cursurile specializate.

Standardul de calitate, modernizare și inovație a procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine este primordial pentru catedră și, în acest sens, efortul cadrelor didactice este centrat pe crearea și susținerea permanentă a relațiilor de cooperare cu facultățile și universitățile  de profil din Franța, Italia, Spania, România etc.

Date de contact

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, et. 7 , biroul 613,  MD-2069,
telefon: (+373) 22 358 458

Administrația facultății

decan, conf. univ., dr. 
email: budnic.ana@upsc.md

șefă Catedră de Filologie Engleză, dr., lector univ.
email: golubovschi.oxana@upsc.md

catedra.filengl@upsc.md

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl.1 et. 8, bir. 706

telefon: (+373) 22 35 83 49

șef Catedră de Filologie Germană, conf. univ., dr.
email: catedra.fg@upsc.md

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, ?

șefă Catedră de Filologie Romanică,

email: catedra.llr@upsc.md

Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, 
telefon