Facultatea Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine  (în continuare FLLS), fondată la 1 septembrie 1948, a parcurs o perioadă de afirmare remarcabilă, a evoluând atât din punct de vedere al funcționalității și structurii, cât și din punct de vedere al calității procesului intructiv-educativ. 

FLLS promovează programe de studii de calitate,  care oferă studenților numeroase oportunități de formare profesională. Până în prezent a fost asigurată instruirea a peste 1500 de absolvenți, care activează cu succes în calitate de profesori în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul preuniversitar, cadre didactice în învățământul universitar, funcționari publici în managementul educațional şi în cel economic, translatori, coordonatori de proiecte internaționale etc.

Întreaga structură curriculară a ofertei educaționale este orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare, de aceea în cadrul FLLS îşi fac studiile și studenți străini din Ucraina, Turcia, Armenia etc. Acest fapt îi conferă facultății  deschidere în desfășurarea unei activități prolifice de colaborare internațională.

Cadrele didactice și studenții sunt parteneri în proiecte sociale, de cercetare, culturale, prin care au acces la dezvoltarea nivelului de conștientizare a sinelui și consțientizare socială, devenind capabili de a stabili relații interpersonale și interculturale eficiente în contextul dinamic și concurențial contemporan.

FLLS dispune de o infrastructură modernă, cu mai multe centre specializate, în conformitate cu interesele studenților și profesorilor:  DAAD (Serviciul German de schimb Academic), OeAD (Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație și Cercetare), ETRC (Centrul de resurse pentru profesori de limba engleză), CICF (Centrul de informare şi cercetare francofon), CCI (Centrul de cultură italiană).

  • Limba engleză /3 ani
  • Traducere și interpretare / 3 ani
  • Limba italiană și engleză /4 ani
  • Limba germană și engleză / 4 ani
  • Limba franceză și engleză/italiană / 4 ani
  • Limba engleză și franceză/germană/italiană/spaniolă / 4 ani
  • Limba și cultura engleză/franceză / 90 de credite
  • Teoria și praxiologia traducerii și interpretării ( limba engleză) / 90 de credite
  • Didactica limbii engleze/franceze/germane și strategii de comunicare / 90 de credite

Catedre

Catedra de filologie engleză oferă o amplă și variată pregătire profesională studenților prin intermediul programelor de studii universitare de licență și master. Acestea au fost concepute pentru a corespunde direcțiilor majore de specializare și domeniilor de formare respective, cât și nevoilor actuale de dezvoltare profesională a beneficiarilor. Catedra de filologie engleză dispune de cadre didactice competente, care dețin titluri științifico-didactice în domeniile pedagogiei, filologiei, științelor educației etc.

Catedra de filologie germană are drept misiune nu doar pregătirea  profesorior de limba germană pentru învăţământ preuniversitar ale Republicii Moldova, ci și dezvoltarea nivelului cultural-științific al acestora.

Actualmente la Catedra de filologie germană activează 7 profesori, dintre care 2 doctori conferenţiari, 3  doctori,  lectori universitari şi 2 asistenţi universitari.  Mai mult, la catedră activează 2 profesori nativi din Germania şi Austria, fapt ce conferă catedrei credibilitate și prestigiu și prosperitate.

Grație acordului de cooperare cu Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD) şi Serviciul de Schimburi Academice al Austriei (OeAD) studenţii şi masteranzii au posibilitatea unică de a forma compentențe de comunicare durabilă în limba germană în diferite universităţi din Germania şi Austria, prin burse cu durata de la 1 lună până la 1 an, oferite de către aceste instituţii.

Activitatea catedrei cuprinde proiecte care asigură calitatea predării limbii germane nu numai în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,  ci şi în instituţiile preuniversitare din Republica Moldova.

Catedra de filologie romanică este o structură didactico-științifică unitară, aptă să genereze și să promoveze direcții strategice pentru învățământul național, să identifice și să aplice cele mai noi forme de instruire și educație științifică atât la ciclul I, Licență, cât și la ciclul II, Masterat. Spațiul educațional corespunde necesităților de învățare multilingvă și de formare interculturală complexă în domeniul de profil, cu săli dotate în spiritul limbii și culturii studiate și cu laboratoare performante pentru cursurile specializate.

Standardul de calitate, modernizarea și inovația procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine,  este primordial pentru catedră și, în acest sens, efortul cadrelor didactice este centrat pe crearea și susținerea permanentă a relațiilor de cooperare cu facultățile și universitățile  de profil din Franța, Italia, Spania, România etc.

Date de contact

adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1,
bl. 1, et. 7, bir. 613,  
tel. (+373) 22 358 458

Administrația facultății

Ana BUDNIC
decan, conf. univ., dr.

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. 1, bir. 613
e-mail: decanat.lstraine@upsc.md
tel. (+373) 22 358458
mob. (+373) 68684353

Oxana GOLUBOVSCHI
lector univ., dr.
email: golubovschi.oxana@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. 2, bir. 706
email: catedra.fe@upsc.md

Victor CHISELIOV
conf. univ., dr.

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. 2
email:  catedra.fg@upsc.md

Anastasia SAVA
șef de catedră
email: sava.anastasia@upsc.md

DATE CONTACT
mun. Chișinău,str. Ion Creangă 1, bl. 1
email: catedra.llr@upsc.md