Olimpiada Instituțională la disciplinele școlare Educația Plastică si Tehnologica, ediția a 4

În  data de 13 aprilie 2019, în cadrul Zilei Ușilor deschise, Facultatea Arte Plastice și Design UPS «I.Creangă» a organizat Olimpiada Instituțională la disciplinele școlare Educație plastică și Educația, ediția a 4. În cadrul evenimentului au participat 66 profesori și 202 elevi din 23 școli a Republicii: licee, colegii și școli de arte plastice. Profesorii din facultate au organizat workshop-uri de caligrafie, grafică, pictură, arte textile. Participanții la olimpiadă au vizitat atelierele , muzeul facultății, fondul metodic și expoziția de lucrări a studenților.

Program:

9:00 Înregistrarea participanților.

10.00 –  Deschiderea. Cuvânt de salut.

10.30 – 13.30 Desfășurarea Olimpiadei instituționale la disciplinele școlare.

 

Au fost desfășurate următoarele trening-uri și master class-uri:

Training Point to point – pictura decorativă pe sticlă, bloc VI, aula 212

Formator: Daniela Roșca-Ceban, lector univ.

Training Tehnici mixte în broderie, bloc VI, aula 203

Formator: Donic Liuba, lector universitar

Training Tehnici textile mixte, bloc VI, aula 210

Formator: Ajder E., dr., conf. univ.

Master class: Caligrafie, bloc VI, aula 201

Formator: Herţa Valeriu

Master class: Pictura în acuarelă, bloc VI, aula 313

Formator: Botnari Dumitru

Master class: Tehnici moderne în artă, bloc VI, aula 311

Formator: Rusu Valentin

Master class: Tehnica acuarelei pe umed, bloc VI, aula 315

Formator: Macari Tudor

Master class: Tehnici mixte, bloc VI, aula 306

Formator: Morărescu Ion

Master class: Ceramica artistică, bloc VI, aula 104

Formator: Șugjda Svetlana

Master class: Sculptura, bloc VI, aula 107

Formator: Zderciuc Ion

Master class: Prelucrarea artistică a pielii, bloc VI, aula 210

Formator: Prangache Liuba

În Olimpiada au participat 66 profesori și 202 elevi din 23 școli a Republicii:

1.      Liceul ”Prometeu”; ”Da Vinci”; ARTICO
2.      LT ”Pro Succes”
3.      Colegiul de Arte Plastice ”A.Plămădeală”
4.      LTPA ”Mihail Berezovschi”
5.      Școala de Arte Strășeni
6.      Școala de Arte Ciorescu
7.      Școala de Arte Plastice Orhei
8.      Școala de Arte Costești, Râșcani
9.      Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”
10.  Școala de Arte ”G.Enescu”, Călărași
11.  Școala de Arte ”Valeriu Poleacov”
12.  LTPA ”Ion și Doina Aldea Teodorovici”
13.  Școala de Arte Plastice ”N.Moisei”, Telenești
14.  Școala de Arte Plastice mun.Bălți
15.  LT „Dacia„
16.  Colegiul ”Iulia Hașdeu”, Cahul
17.  Colegiul Tehnologic
18.  LAAP ”Igor Vieru”
19.  Centrul de Excelență în Construcții
20.  Școala de Arte Plastice ”Alexei Șciusev”
21.  LT „Mihail Sadoveanu„ Călărași
22.  LT ”Spiru Haret”
23.  LT ”M.Grecu”

De asemenea, ai putea dori...