Ministrul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Lilia Pogolșa într-o întrevedere cu noul rector al Universității Alexandra Barbăneagră

Luni, 7 decembrie, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a avut o întrevedere cu noul rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Alexandra Barbăneagră.

Dna ministru Lilia Pogolșa i-a urat succes în activitate rectorului Alexandra Barbăneagră menționând că experiența managerială și profesionalismul său vor contribui la consolidarea poziției Universității pe plan național și internațional ca instituție cu un potențial valoros în educație și cercetare.

În context, Alexandra Barbăneagră a  subliniat că își propune împreună cu echipa managerilă consolidarea poziției Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în spațiul național și internațional al educației, cercetării, inovării și digitalizării prin promovarea și susținerea tradiției, responsabilității, calității și performanței în toate domeniile de activitate, care să asigure progres și să răspundă la provocările societății moderne, nevoilor studenților, cadrelor didactice și ale personalului auxiliar.

De asemenea Dna rector a vorbit despre principalele acțiuni care urmează să le întreprindă în calitate de rector al UPSC și anume: diversificarea ofertei educaționale a Universității la toate trei cicluri de instruire; dezvoltarea programelor de studii interdisciplinare și a programelor comune de studii superioare; extinderea parteneriatelor cu instituțiile pilot, mediul de afaceri din țară; consolidarea recunoașterii naționale și internaționale a instituției; dotarea spațiilor de studii, laboratoarelor, Centrelor de resurse curriculare cu echipament multimedia, produse de program; susținerea şi dezvoltarea unor direcții prioritare de cercetare, încurajarea proiectelor individuale şi colective de cercetare la nivel de catedră, facultate, universitate etc.

De asemenea, ai putea dori...