Masa rotundă „Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV. Analiza SWOT”

Pe data de 23.10.2019, în Sala Senatului UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat masa rotundă „Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV. Analiza SWOT”. Manifestarea a fost organizată în parteneriat de către MECC și catedra Pedagogia învățământului primar a Universității.

Doamna Valentina Gaiciuc, consultant principal, MECC, a prezentat istoricul implementării evaluării criteriale prin descriptori în perioada 2015-2019 și argumentele privind necesitatea elaborării unei metodologii generalizate pentru clasele I-IV.

Doamna Ludmila Ursu, șef-catedră PÎP, a prezentat elementele de noutate ale noii metodologii.

Cei circa 50 de participanți, cadre didactice și manageriale din Chișinău, Ialoveni, Strășeni și cadre universitare, au purtat o discuție constructivă în cheia analizei SWOT, moderată de Doamna Valentina Chicu, Secretar de stat în domeniul educației, MECC. Ca rezultat al discuției, au fost formulate oportunități și temeri ale cadrelor didactice privind implementarea MECD, au fost elucidate aspecte forte și aspecte de perfecționare a noului document.

De asemenea, ai putea dori...