Masa rotundă „FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE”

Masa rotundă „FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE”. Manifestare științifică națională cu participare internațională, în cadrul Proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, realizat cu susținerea Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+. 

Pe data de 01.11.2019, în Clasa Viitorului a UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat masa rotundă „Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar. Actualitate și perspective” – manifestare științifică națională cu participare internațională, organizată de catedra Pedagogia învățământului primar.

Manifestarea a întrunit 60 de participanți, printre care coordonatori ai programelor de studii de nivelurile 5, 6, 7 de calificare, coordonatori ai programelor de formare continuă, cadre didactice universitare, studenți și absolvenți, cadre didactice și manageriale din învățământul primar din Republica Moldova, România, Ucraina.

Cu un cuvânt de salut, participanților li s-au adresat prorectorul UPSC, Dna Alexandra Barbăneagră, și Dna Valentina Chicu, Secretar de stat.

Am avut onoarea de a avea alături reprezentanți ai MECC: Dna Nadejda Velișco, șef-direcție Politici în domeniul învățământului superior; Dl Valentin Crudu, șef-direcție Învățământ general; Dna Valentina Gaiciuc, consultant principal, direcția Învățământ general; Lilia Parhomenco, consultant superior, direcția Politici în domeniul învățământului superior; Marcelina Baleca, consultant principal, Serviciul Învățare pe tot parcursul vieții.

Comunicările științifice prezentate de prof. Vladimir Guțu, USM, expertul național general în dezvoltare curriculară, și prof. Ludmila Ursu, UPSC, expertul național pentru dezvoltare curriculară în învățământul primar, au direcționat comunicările ulterioare și discuțiile științifice privind rolul inter- și transdisciplinarității în actualizarea programelor de studii din perspectiva politicilor educaționale.

Dna Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică, a vorbit despre conceptul învățării de parcursul vieții, tendințele internaționale și naționale, a familiarizat audienții cu Proiectul COMPASS desfășurat în incinta Universității, scopurile și obiectivele acestuia. În mod special s-a axat pe tipurile de programe ULLL dezvoltate actualmente în instituție.

În cadrul panelelor de discuții a fost relevată experiența diverselor instituții din țara noastră și de peste hotarele ei. A fost valoroasă colaborarea universităților din Republica Moldova: UPSC, USARB, UST (cu sediul la Chișinău), US din Comrat.

La final, rezultatele comunicărilor și discuțiilor științifice au fost generalizate într-o rezoluție aprobată de participanți.

De asemenea, ai putea dori...