Marți, 27 noiembrie 2018, ora 13:00 în sala 101, bl.1 a avut loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră cu genericul Drepturile tânărului specialist.

Au vorbit:

 1. Chicuș Nicolae, rectorul UPS „Ion Creangă”;
 1. Ceban Eudochia, consultant în cadrul Direcției învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 2. Arnaut Ana, șef sector instituții universitare și științifice a Federației Sindicatului Educației și Științei;
 3. Donțu Veronica, specialist principal, metodist resurse umane a Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău;
 4. Spînu Iurie, juristul UPS „Ion Creangă”;
 5. Armanu Ion, locotenent-colonel, șef al secției educație și protecție socială.  Departamentul trupelor de carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne.

 

În cadrul seminarului au fost descrise conceptele-cheie: tânăr specialist, adeverință de plasare în câmpul muncii, contract individual de muncă, indemnizație unică, compensație pentru unele cheltuieli, spor pentru materiale didactice, reducere la 75% a normei didactice.

Absolvenților li s-au comunicat drepturile și obligațiunile tânărului specialist, fiind abordate următoarele acte legislative:

 • Codul educației nr. 152 din  17.07.2014;
 • Codul Muncii Nr. 154 din  28.03.2003;
 • Hotărârea de Guvern nr. 923 din 04 septembrie 2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat;
 • Hotărârea de Guvern nr. 802 din 29 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului;
 • Convenția Colectivă nr. 444 din 23.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016 – 2020;
 • Metodologia de repartizare a timpului de muncă, aprobată prin ordinul MECC nr. 634/2017.

Totodată, absolvenții au fost familiarizați cu mecanismul de repartizare în câmpul muncii și cu eventualele pericole apărute în procesul angajării.

 

În scopul angajării în câmpul muncii а аbsolvenților, Depаrtаmentul Trupelor  de carabinieri аi Ministerului Afаcerilor Interne a venit cu o Cаmpаnie de informаre, recrutаre și selectаre а cаndidаților pentru ocupаreа funcțiilor vаcаnte.

 

Aducem sincere mulțumiri invitaților pentru informația prezentată și studenților pentru prezență și activism.

De asemenea, ai putea dori...