Lecția publică la disciplina: Produse curriculare în educația preșcolară

Pe data de  17.11.2020, orele 9.20, se va desfășura lecția publică la disciplina: Produse curriculare în educația preșcolară,  Program de studiu:  PÎP și PP; anul III, grupa academică 302.

Tema seminarului: Proiectarea curriculară în Educația timpurie. Tipurile de proiectări în instituţia de educaţie timpurie.

Titular de curs: Carabet Natalia, dr., conf.univ.

 Locul organizării lecției este:

Offline: blocul III, etajul 4, sala 48

sau

Online: Google meet (conform orarului electronic)

 

Forma  de desfășurarea a lecției va depinde de modalitatea de realizare a procesului de studii a Facutății Științe ale Educației și Informatică în perioada respectivă.

De asemenea, ai putea dori...