Invitație la Simpozionul Științifico – Cultural ”Unicitate și Diversitate prin Folclor”, ediția II

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Facultatea Științe ale Educației și Informatică

Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans

Str. Ion Creangă, 1, MD-2069, Chișinău

Tel: + (373 22) 35 85 60, Fax: + (373 22) 358415

în parteneriat cu

 

Institutul de Filologie

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Clubul Național al Coregrafilor din Republica Moldova

 

Vă invită să participați la

Simpozionul Internațional Științifico-Cultural

”UNICITATE ȘI DIVERSITATE PRIN

FOLCLOR”, EDIȚIA II

care se va desfășura în zilele de

10-11 mai 2019

Programul simpozionului:

 

10 mai 2019

10.00 – Înregistrarea  participanților (bloc I, Hol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1).

11.00 –  Flash-mob  (Curtea universității )

11.40 – Spectacol coregrafic dedicat Zilei Mondiale a Dansului cu participarea grupurilor de dans din Republica Moldova și de peste hotare.

11 mai 2019

10.00 – Înregistrarea participanților la Conferința științifică  (bloc I, Hol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1).

11.00 – Deschiderea oficială a conferinței, mesaje de salut.

11.15 – Sesiune de comunicări științifice,  specialiști în coregrafie, cadre didactice și studenți din Republica Moldova, România, Ucraina, Bulgaria, Grecia,etc.

Secțiunea I. Dansul – simbol spiritual al românului

13.00 – 13.30 – Pauză .

13.30 –  Sesiunii de comunicări științifice, specialiști în coregrafie, cadre didactice și studenți din Republica Moldova, România, Ucraina, Bulgaria, Grecia,etc.

Secțiunea II.  Folclorul – punte de perpetuare  a cotidianului în  nemurire.

16.00 – Încheierea sesiunii de comunicări.

 

 

În speranța că veți fi susținătorul acestui eveniment internațional științifico-cultural vă invităm să ne onorați cu prezența și  să expediați textul comunicării până la data de 16 mai  2019, la adresa: lidiac@mail.ru

 

În rubrica subiect al scrisorii electronice se va indica „Simpozion”.

Telefon de contact: +373-692-645-61, Ion Bencheci.

+373-693-924-98, Pavel Popa.

+373-692-406-86, Cojocari Lidia

 

Limbi de comunicare: română, rusă, engleză.

 

 

* Notă: Articolele vor fi publicate în variantă electronică, înregistrată la Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, cu atribuirea ISBN.

 

Cerințe faţă de articolele prezentate pentru publicare în Materialele Simpozionului

 

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română, rusă, engleză, franceză;
 • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.

 

 1. Structura articolului:
 • Titlu: cu majuscule font 11, bold;
 • Autori: numele complet, gradul științific și titlul științifico-didactic, afilierea instituțională, font 11, italic;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză/română (pentru articole în altă limbă), font 11, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: volumul poate varia între 0,2 – 0,5 coli de autor (8000-20000 semne), mărime font 11, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2 cm, dreapta – 2 cm, sus şi jos – 2 cm, aliniat 1 cm; font: Times New Roman.

 

 • Bibliografie/referințe:
 • La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordine alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu: [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 

 

 

De asemenea, ai putea dori...