Opportunities and mobility

Eastern Partnership Youth Forum

Oficiul Național Erasmus+ Vă aduce la cunoștință că în perioada 22-23 Iunie 2017 Comisia Europeană împreună cu Ministerul Educației al Poloniei va organiza al 3-lea Eastern Partnership Youth Forum.

Evenimentul va aduna cca 300 de participanți – tineri, tineti angajați, organizații de tineret, NGO-uri, instituții de învățământ, etc. din Țările Parteneriatului Estic și alte țări participante în Programul Erasmus+. Principalul subiect de discuție este participarea și implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor.

Termenul limită pentru depunerea intenției de participare este 12 Aprilie 2017!

Mai multe detalii puteti vedea la: http://www.eap-youth-forum.pl


Available Scholarships for Ion Creanga State Pedagogical University

Key Action 1

Academic year 2016 -2017

Available Scholarships for Ion Creanga State Pedagogical University 

University NameUniversity of Granada, Spain
University Web Pagewww.ugr.eshttp://internacional.ugr.es/pages/movilidadinternacional
Field of Training·  International Relations.·  University libraries.

·  Information Technology.

·  Administrative Services for Research Support.

Type of mobilityAdministrative Staff – 5 days
Required documentsSTAFF

 1. Passport
 2. CV
 3. Proof of employment in the home university, issued by your home university (original and authorized translation into English/ certificate issued directly in English)
 4. Motivation letter (stating your motivation for applying for the Erasmus+ scholarship)
Application ProcedureThe file (printed and electronic format (PDF)) will be presented to your home University, Department of International Relations and Project Management, Office 25, Building 2, email: department.rei@gmail.com). The selected candidates will have to fill in the online application procedure afterwards.
Language RequirementsAcademics are expected to demonstrate English/Spanish proficiency corresponding to at least B2 level of the Common European Language Framework of Reference.
DeadlineMarch 10th, 2017

Bursă de studii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Dragi studenți și cadre didactice,
Anunțăm deschiderea apelului pentru candidaturi (28.09-05.11.2016) pentru o bursă de studii, predare sau training la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Procesul de aplicare se face online la www.uaic.ro

Documentele solicitate se atașează în limba română+traducere autorizată în limba engleză în format PDF!!!
Pentru mai multe detalii accesați următoarele link-uri:

Oferte de burse:
https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer
Tipuri de mobilități și durată:
https://erasmusplus.uaic.ro/mobility-levels-and-duration
Procedură de aplicare:
https://erasmusplus.uaic.ro/application-procedure-2
Formularul de aplicare:
https://erasmusplus.uaic.ro/application-form
Documente solicitate:
https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded
Procedura de selecție:
https://erasmusplus.uaic.ro/selection-criteria
Orarul activităților:
https://erasmusplus.uaic.ro/timetable
Informație practică pentru studenți:
https://erasmusplus.uaic.ro/practical-information-for-incoming-students
Informație practică pentru cadre didactice:
https://erasmusplus.uaic.ro/practical-information-for-incoming-staff


Information Day ERASMUS+

(oportunităţile programului Erasmus+ pentru STUDENŢI)

 15 septembrie 2016, ora 14:00

ASEM, aula bloc A

Agenda evenimentului

14:00-14:10Cuvânt de deschidere –·         Academia de Studii Economice din Moldova,·         Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova,·         Delegaţia Uniunii Europene în Moldova·         Oficiul Naţional Erasmus+
14:10-14:33Mobilitatea internaţională de credite /  International Credit mobility Cristina GHERMAN, Oficiul Naţional Erasmus+
14:33-14:50Programe comune de masterat / Joint master degree Ana EFROS, Oficiul Naţional Erasmus+
14:50-15:10Sfaturi practice din experienţa Erasmus Absolvent Erasmus
15:10-15:30Întrebări – răspunsuri
15:30-16:30Prezentarea ofertelor de mobilitate/târgul burselor ERASMUS+ Departamentele Relaţii Internaţionale din cadrul universităţilor

Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad a obținut finanțare în cadrul proiectului Erasmus +,

mobilități în domeniul universitar cu țările partenere (KA107).

Domeniile de studii menționate în Acordul inter-universitar Erasmus + sunt următoarele:

 • Informatică
 • Științe ale educației;
 • Limbi străine aplicate;
 • Psihologie.

Pentru semestrul 2 al anului academic 2015-2016 sunt prevăzute 5 mobilități pentru studenți de la ciclul 1 și 2 mobilități pentru cadre didactice.

 • Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente
 • Cerere de înscriere la concursul de selecție (descărcare aici)
 • Scrisoare de intenție;
 • CV model Europass;
 • Copia din foaia matricolă/certificat academic cu rezultatele obținute pe parcusul studiilor la UPSC;
 • Lista cursurilor pe care le va studia la Universitatea din Arad pe parcursul semestrului 2 (minimum 20 ECTS acumulate). ( a se vedea planurile de studii respective pe situl uvvg.ro)
 • Alte documente relevante (premii concursuri, participări mobilități de studii anterioare, etc.);

Dosarul de selecție pentru cadrele didactice trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere la concursul de selecție (descărcare aici)
 • CV model Europass.
 • Scrisoare de intenție.
 • Certificat ce atestă angajarea la UPSC și stagiul de muncă la UPSC.

 

Toate documentele trebuie să fie în limba română.

Procesul de selecție presupune analiza dosarului și susținerea unui interviu.

Dosarele trebuie trimise la Rei.Departament@gmail.com scanate în format Pdf sau depuse personal la Departamentul Relații internaționale și managementul proiectelor (bl.2, birou 25) pană la 12 noiembrie 2015.


ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR (LICENŢĂ, MASTERAT, DOCTORAT) ŞI CADRELOR DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE!

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a lansat apelul pentru aplicări Erasmus +.

Pentru semestrul doi al anului academic 2015-2016 sunt prevăzute 21 de burse de studii predare şi formare pentru universităţile din Republica Moldova participante în proiect.

Dosarul candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:

 • Studenţi licenţă (începând cu anul II de studii)
 1. Copia paşaportului;
 2. CV;
 3. Contractul de studii (downladat de pe site-ul proiectului:https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded );
 4. Certificatul academic (original+traducere autorizată);
 5. Dovada înmatriculării la universitatea de origine/certificat care să confirme înmatricularea la facultatea, specialitatea, anul de studii corespunzătoare (original+traducere autorizată);
 6. Certificat de limbă (pentru limba de studiu a programului selectat)/de preferinţă eliberat de un organ autorizat (original+traducere autorizată);
 7. Scrisoare de motivare (a se completa în formularul on-line).

 

 • Masteranzi (începând cu anul II de studii)
 1. Copia paşaportului;
 2. CV;
 3. Contractul de studii (downladat de pe site-ul proiectului:https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded );
 4. Diploma de licenţă (original+traducere autorizată);
 5. Suplimentul la diploma de licenţă (original+traducere autorizată);
 6. Certificatul academic (original+traducere autorizată);
 7. Dovada înmatriculării la universitatea de origine/certificat care să confirme înmatricularea la facultatea, specialitatea, anul de studii corespunzătoare (original+traducere autorizată);
 8. Certificat de limbă (pentru limba de studiu a programului selectat)/de preferinţă eliberat de un organ autorizat (original+traducere autorizată);
 9. Scrisoare de motivare (a se completa în formularul on-line).
 • Doctoranzi
 1. Copia paşaportului;
 2. CV;
 3. Contractul de studii (downladat de pe site-ul proiectului:https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded );
 4. Diploma de licenţă (original+traducere autorizată);
 5. Suplimentul la diploma de licenţă (original+traducere autorizată);
 6. Diploma de master (original+traducere autorizată);
 7. Suplimentul la diploma de master (original+traducere autorizată);
 8. Dovada înmatriculării la universitatea de origine/certificat care să confirme înmatricularea la facultatea, specialitatea, anul de studii corespunzătoare (original+traducere autorizată);
 9. Certificat de limbă (pentru limba de studiu a programului selectat)/de preferinţă eliberat de un organ autorizat (original+traducere autorizată);
 10. Scrisoare de motivare (a se completa în formularul on-line).
 • Cadre didactice/personal administrativ
 1. Copia paşaportului;
 2. CV;
 3. Certificat de angajare în cadrul universităţii de origine (original+traducere autorizată);
 4. Scrisoare de motivare (a se completa în formularul on-line).

Toate documentele  (originalele şi traducerile) trebuie scanate în format PDF.

Aplicarea se face on-line pe site-ul proiectului https://erasmusplus.uaic.ro/application-form, după înregistrarea candidatului la link-ul de mai sus până la 20.10.2015

Orarul activităţilor ulterioare depunerii dosarelor îl puteţi vizualiza urmând link-ul:https://erasmusplus.uaic.ro/timetable

Pentru informaţii suplimentare trimiteţi un mesaj la: Rei.Departament@gmail.com sau telefonaţi: 069588961


ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE!!!

Avem plăcerea să vă anunțăm că Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava a
obținut finanțare în cadrul proiectului Erasmus +, mobilități în domeniul
universitar cu țările partenere (KA107).

Drept urmare, 1 student/ă din cadrul UPS “Ion Creangă” de la ciclul
masterat ( mobilitate de 5 luni) și două cadre didactice ( 1 mobilitate
pentru formare și 1 mobilitate pentru predare; mobilitate de câte 5
zile) vor primi finanțare pentru a veni la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava.

Domeniile de studiu menționate în Acordul inter-universitar Erasmus + sunt următoarele:

 • Istorie;
 • Științe ale educației;
 • Limbi;
 • Științele solului/Geografie;
 • Tehnologii informaționale și de comunicare.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente :
–       Cerere de înscriere la concursul de selecție (poate fi ridicată de la Departamentul Relații internaționale și managementul proiectelor, bl.2, birou 25 sau downloadată aici)
–       Adeverința de masterat;
–       Scrisoare de intenție;
–       CV model Europass;
–       Foaie matricolă/certificat academic cu rezultatele obținute anterior (poate fi ridicat la Secția Studii);
–       Alte documente relevante (premii concursuri, participări mobilități de
studiu anterioare, etc.);

Dosarul de selecție pentru cadrele didactice trebuie să conțină:

–       Cerere de înscriere la concursul de selecție (poate fi ridicată de la Departamentul Relații internaționale și managementul proiectelor, bl. 2, birou 25 sau downloadată aici)
–       CV model Europass
–       Scrisoare de intenție

Toate documentele trebuie să fie în limba română.

Procesul de selecție presupune analiza dosarului și susținerea unui interviu.

Dosarele trebuie trimise la Rei.Departament@gmail.com scanate în format Pdf sau depuse personal la Departamentul Relații internaționale și managementul proiectelor (bl.2, birou 25) pană la 11 septembrie, 2015.

Selecția candidaților va avea loc pe 14 septembrie, 2015, ora 14:30, bl.2, Sala Senatului.

Pentru mai multe informații referitoare la cursurie de masterat propuse de Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava vă rugam să vizitați site-ul web: www.usv.ro

Pentru întrebări și sugestii vă rugam să ne contactați la: Rei.Departament@gmail.com


Lansarea propunerilor de proiecte în cadrul Programului Erasmus+ continuă după cum urmează:

Key Action 1

– Mobility of individuals in the field of education and training- 4 martie 2015

– Erasmus Mundus Joint Master Degrees- 4 martie 2015

Key Action 2

– Strategic partnerships in the field of education, training and youth- 30 aprilie 2015

– Knowledge Alliances, sector Skills Alliances- 26 februarie 2015

Jean Monnet actions

Chairs, Modules, centres of Excellence, Support to Institutions and Asscociations, Networks,

Projects- 26 martie 2015

Mai multe informații referitoare la lansarea propunerilor de proiecte Erasmus+ pot fi găsite accesînd următorul link:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm