Inițierea procesului de alegere a rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în temeiul art.105 din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, aprobat de Senatul UPS „Ion Creangă” la 26.03.2015, Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UPS „Ion Creangă” din 15.09.2020, anunţă iniţierea procesului de alegere a rectorului UPS „Ion Creangă”.

Poate candida pentru a fi ales în postul de rector al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” candidatul care deţine titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi are experienţă de cel puţin 5 (cinci) ani în învățământul superior şi cercetare.

Candidaţii vor depune în adresa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” un dosar de participare la concurs, care va conţine următoarele acte:

  1. scrisoarea de intenţie;
  2. curriculum vitae (format Europass);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
  5. documente doveditoare privind experienţa în învăţămîntul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
  6. programul de activitate;
  7. declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.

Dosarul complet se va depune personal până la 06.10.2020 inclusiv, între orele 9.00-16.00, în zilele de lucru, în adresa membrului Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” Dl Constantin Ciorba prorector pentru învățământ cu frecvență redusă, formare continuă și probleme financiare, MD-2069, mun. Chişinău, str. I. Creangă, nr. 1, blocul nr. 2, biroul 6, tel.:022-24-07-84, mobil: 069-17-97-91                              e-mail: contstantin.ciorba@upsc.md, ciorbaconst@yahoo.com

De asemenea, ai putea dori...