Începând cu 5 octombrie 2020 procesul de instruire la studii cu frecvență ciclul I, se va desfășura în regim offline

În atenția studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”!

  1. În baza deciziei Consiliului de administrație. proces verbal nr. 3 din 28.09.2020 procesul de instruire la studii cu frecvență ciclul I, se va desfășura pentru anii I, II, III în regim normal (offline) iar prelegerile în serii se vor desfășura în regim la distanță (online).
  2. La studii cu frecvență redusă procesul de instruire în luna octombrie va continua în regim la distanță (online).
  3. La ciclul II, studii de masterat, procesul de instruire va continua până la 16 octombrie 2020 în regim la distanță (online), cu ulterioara revizuire.

De asemenea, ai putea dori...