Inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale catedrei PÎP

Inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale catedrei PÎP.

Training „ Implementarea politicilor educaționale la nivelul învățământului primar în anul de stidii 2019-2020”

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în Clasa ViITorului, a avut loc inaugurarea anului de învățământ pentru programele de master ale Catedrei Pedagogia Învățământului primar: Management și consiliere în învățământul primar; Didactica învățământului primar.

Cu un cuvânt de salut, masteranzilor și s-au adresat Doamna Alexandra Barbăneagră, Prorector UPS „Ion Creangă”, și Doamna Valentina Gaiciuc, consultant principal pentru învățământul primar, MECC. Programele de studii au fost prezentate de Doamna Ludmila Ursu, șefa catedrei Pedagogia Învățământului primar.

După partea festivă au fost desfășurate activități de training (în limbile de instruire: română, rusă) cu genericul „Implementarea politicilor educaționale la nivelul învățământului primar în anul de stidii 2019-2020”. Formatori: Ludmila Ursu, dr., prof. univ., șef-catedră (rom.); Angela Curacițchi, dr., conf. univ. (rus.)

La activitățile de training au participat circa 200 de cadre didactice din diferite raioane ale Republicii Moldova: actuali masteranzi, absolvenți ai programelor de master ale catedrei PÎP, mentori de practică pedagogică, cadre didactice universitare.

Câteva impresii ale participanților:

Irina Munteanu, masterand al anului I: „Mulțumim pentru o primire caldă! Astăzi ne-ați inspirat încrederea că ÎMPREUNĂ vom urca treptele succesului!”

Alina Coșulean, învățător, IPG Sudarca, Dondușeni, absolvent al programului de master DÎP a. 2019: „Vă suntem profund recunoscătoare pentru training! Am primit răspuns la toate întrebările, ne simțim motivate pentru implementarea politicilor educaționale actuale. Vă mulțumim pentru deschiderea și căldura pe care ne-o oferiți în permanență!”

Ana Lazăr, învățător, IPLT „Hiperion”, mun. Chișinău, absolvent al programului MCÎP a. 2019: „Mulțumim din suflet pentru training-ul cu genericul: “Implementarea politicilor educaționale în învățământul primar”. O temă actuală ce ne-a descrețit frunțile tuturor. Mulțumim mult catedrei Învățământul Primar pentru organizarea activității la cel mai înalt nivel.”

Elena Savin, învățător, IPLT „Onisifor Ghibu”, mun. Chișinău, absolvent, mentor de practică: „Vă mulțumim că ne-ați limpezit și luminat, am ieșit de la training mai optimistă ca oricând cu gândul: „mai puține foi și cu timp mai mult acordat familie și elevilor”. Felicitări și succes!”

Liubovi Cibotaru, prodecan al facultății Filologie și Istorie, UPS „Ion Creangă”: „Multumim, cu adevarat a fost util, eficient si extrem de bine moderat! Bravo catedrei!”

 

 

De asemenea, ai putea dori...