În cadrul Facultății Arte Plastice și Design a avut loc simpozionul DIALOG CULTURAL MOLDO-ITALIAN PRIN PRISMA CREAȚIEI ARTISTICE

În data de 15 februarie 2018, în cadrul Facultății  Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” a avut loc simpozionul DIALOG CULTURAL MOLDO-ITALIAN PRIN PRISMA CREAȚIEI ARTISTICE.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” în parteneriat cu  Centrul Cultural Italian și susținerea Ambasadei Italiei în Republica Moldova, în scopul dezvoltării relațiilor interculturale moldo-italiene  și stabilirii unei prietenii durabile între cele două popoare. La eveniment au fost prezenți invitați de onoare:

Excelența Sa Valeria Biagiotti, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova,

Giancarlo Nicoli, Directorul Centrului Cultural Italian din R. Moldova,

Svetlana Pociumban, șef direcție patrimoniu cultural, ministerul educației culturii și cercetării,

au participat profesorii și elevii din  Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi,  Liceul Teoretic „Dante Alighieri, Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev”.

Simpozionul prezintă o inițiativă în cadrul proiectelor comune dintre Universitate, Centrul Cultural Italian din RM, Universitățile partenere din Italia (Universitatea de Arte Frumoase RUFA, Universitatea TOR VERGATA din Roma etc.), în baza  acordurilor de colaborare, oferind  deschideri de colaborare moldo-italiene, prin inspirația din patrimoniul cultural-artistic valoros al Italiei, valorificând apartenența noastră comună la cultura Europei latine.

Ca rezultat Facultatea  Arte Plastice și Design a organizat o expoziție  de arte cu genericul  Italia – impresii și expresii, la care au participat 185 de studenți și elevi ai  Facultății de Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, IPLT „Mihail Berezovschi”, IPLT „Dante Alighieri”, Școlii de Arte Plastice „Alexei Șciusev”, realizând  lucrări artistice de pictură, grafică, arte decorative și design vestimentar,  inspirate din cultura italiană. Tematica expoziției a determinat participanții să studieze patrimoniul cultural și artistic valoros al Italiei și să-l reprezinte prin prisma propriei viziuni artistice.

În cadrul evenimentului au fost prezentate colecții vestimentare a studenților Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, inspirate din istoria și  cultura italiană. Tangențele și particularitățile educației artistice în Moldova și Italia au fost analizate la seminarul metodic „Tendințele artei contemporane în Moldova și Italia și reflectarea acesteia în învățământul artistic preuniversitar și universitar”,care a derulat în cadrul facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă cu participarea cadrelor didactice din instituțiile municipale de învățământ general.

Evenimentul va contribui la  schimburi de experiență în domeniul artelor plastice moderne, dezvoltarea relațiilor de parteneriat moldo-italiene.

De asemenea, ai putea dori...