În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

Conferința științifică anuală

a doctoranzilor va avea loc pe data de 17 mai 2018, ora 14.00, Sala Senatului.
Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com.

Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 în variantă electronică la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale (blocul 2, biroul 7).

Cerințele privind redactarea articolelor

La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerinţe:

  • dimensiunea articolului: 8 – 10 pagini A5;
  • adnotarea și cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză;
  • bibliografia se realizează conform cerințelor CNAA;
  • caracterele – Times New Roman;
  • dimensiunile caracterelor -12;
  • spaţiul între rânduri – 1,15;
  • margini: sus/jos/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).

*Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

 

Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.7. MD-2069, Chișinău, R. Moldova

Tel.:+373 22/ 35 84 72

 

De asemenea, ai putea dori...