ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017!

 F A C I L I T Ă Ț I 

Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență, programele de studiu din domeniul general

14 Științe ale educației

SUNT ÎNMATRICULAȚI ÎN AFARA CONCURSULUI,

în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară:

 

 • În baza recomandărilor la studii eliberate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului (media de concurs cel puțin 8,0).
 • persoanele ce provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) (media de concurs cel puțin 8,0).
 • Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale sau naționale.
 • Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ.
 • Deținătorii premiilor de gradul I-III, obținute la olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii.
 • Deținătorii premiului de gradul I, obținut la olimpiadele organizate de Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii.

 

NB!

 • Candidații care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) aflate în activitate sau pensionate şi candidaţii cu grad de dizabilitate, în caz de înmatriculare, sunt cazați în cămine pe toată perioada studiilor, indiferent de modul de finanțare a studiilor.

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017!

F A C I L I T Ă Ț I 

SUNT ÎNMATRICULAȚI ÎN AFARA CONCURSULUI,

în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară:

 

 • Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale sau naționale.
 • Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ.
 • Deținătorii premiilor de gradul I-III, obținute la olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii.
 • Deținătorii premiului de gradul I, obținut la olimpiadele organizate de Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii.

 

 

 

De asemenea, ai putea dori...