ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

ABSOLVENȚI AI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR  DIN LOCALITĂȚILE DE EST ALE REPUBLICII ȘI DIN MUN. BENDER!

  1. Candidații la admitere în instituțiile de învățământ superior, absolvenți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din localitățile de est ale republicii și din mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile Republicii Moldova, vor fi admiși pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naștere, însoțit de un alt document cu fotografie.
  2. Candidații respectivi, declarați admiși, își vor perfecta, în termen de până la 30 august 2017, buletinele de identitate eliberate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova.

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR  DIN LOCALITĂȚILE DE EST ALE REPUBLICII MOLDOVA!

Anual Guvernul Republicii Moldova alocă locuri pentru înmatriculare în ciclul I – studii superioare de licență, finanțate din bugetul de stat, cu destinație specială pentru absolvenții din raioanele de est ale Republicii Moldova.

Sunt în drept să participe la concursul de admitere la locurile respective următoarele categorii de candidați:

  1. Absolvenții liceelor din raioanele de est ale Republicii Moldova și mun. Bender care studiază conform programelor aprobate de Ministerul Educației al Republicii Moldova:
  • Liceul teoretic Lucian Blaga, or. Tiraspol,
  • Liceul teoretic Alexandru cel Bun, or. Bender,
  • Liceul teoretic Mihai Eminescu, or. Dubăsari,
  • Liceul teoretic Ștefan cel Mare și Sfînt, or. Grigoriopol,
  • Liceul teoretic Evrica, or. Râbnița.

 

  1. Absolvenții – originari din localitățile de est ale Republicii Moldova care au urmat studiile în liceele situate în zona de frontieră din raioanele: Soroca, Ștefan – Vodă, Dubăsari, Căușeni, Anenii Noi, inclusiv satul Varnița.

 

  1. Absolvenții instituțiilor preuniversitare din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender.

Notă: Condițiile de admitere și de înscriere la concurs, precum și modalitatea de organizare și desfășurare a concursului de admitere sunt stipulate în Regulamentul – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018.

De asemenea, ai putea dori...