În atenția absolvenților facultății de Filologie și Istorie

Stimați absolvenți!

Aducem la cunoștința Dstră că:

  1. Susținerea prealabilă a tezelor de licență va avea loc on-line
Nr. d/oOrar de susținereData
1.Limba și literatura română și engleză/franceză7.05.2020
2.Limba și literatura română/engleză (al.)7.05.2020
3.Limba și literatura rusă și engleză8.05.2020
4.Limba și literatura română (f/r)8.05.2020
5.Limba și literatura rusă (f/r)7.05.2020
6.Istorie şi geografie7.05.2020
7.Istorie şi limba engleză 28.05.2020

 

  1. Susținera tezelor va avea loc în perioada 18 – 20.06.2020:
Nr. d/oDenumirea programul de studiiData susținerii tezei
1.Limba și literatura română și engleză/franceză18.06.2020
2.Limba și literatura română/engleză (al.)19.06.2020
3.Limba și literatura rusă și engleză19.06.2020
4.Limba și literatura română (f/r)19.06.2020
5.Limba și literatura rusă (f/r)20.06.2020
6.Istorie şi geografie + Geografie (f/r)18.06.2020
7.Istorie şi limba engleză + Istorie (f/r)18.06.2020

 

*Notă: Începutul susținerii tezei – la ora 900.

Rămâne în vigoare verificarea tezelor de licență la antiplagiat. Cu cel puțin 10 zile înainte de susținere tezele trebuie să fie depuse la Centrul Tehnologii informaționale. Prin coordonatorul tezei studentul depune teza în varianta electronică (varianta finală) la laborantul catedrei ca mai apoi să fie transmise la Centru. Șeful catedrei va monitoriza procesul.

  1. Studenții care au restanțe academice nu vor fi admiși la susținerea tezei. Până la 12 mai funcționează orarul de lichidare a restanțelor. Pentru aceasta trebuie să luați legătura cu profesorul și să decideți termenul/ora on-line de susținere a restanțelor.
  2. Studenții care își fac studiile la contract trebuie să achite suma restantă. În caz contrar absolventul nu va fi admis la susținerea tezei.
  3. Cerem seriozitate și la angajarea în câmpul muncii. Prin intermediul șefelor de grupă Vă rugăm să vă înscrieți la unul din locurile vacante din oferta Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Aceste liste rugăm să fie prezentate până la 10 mai 2020 ca decanul să aibă timp să lucreze cu ele.

Absolvenții care vor solicita o altă instituție de învățământ general, care nu se conține în oferta Ministrului, vor prezenta on-line decanatelor un Demers de angajare cu semnăturile directorului instituției și a conducătorului Direcției raionale de învățământ.

La sfârșitul lunii iunie studenții absolvenți se vor prezenta la decanate pentru a semna în listele de repartizare în câmpul muncii. Atunci vor completa și foaia de lichidare.

 

Decanatul facultății de Filologie și Istorie

De asemenea, ai putea dori...